PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE ZA DUG I KVALITETAN ŽIVOT ŽENE

Pojekat pod nazivom “ODLUKA JE NA TEBI – ZAJEDNO DO ZDRAVLJA” koji se sprovodi u Domu zdravlja „Smederevo“ i u ambulanti u Osipaonici, namenjen je ženama seoske i romske populacije. Cilj ovog projekta je rano otkrivanje raka grlića materice putem organizovanih preventivnih pregleda žena, koje su se do sada najređe javljale na ginekološki pregled. Samim tim će se i unaprediti reproduktivno zdravlje žena, kao i njihova svest o važnosti preventivnog ginekološkog pregleda. Tokom trajanja Projekta, žene se pozivaju na pregled putem telefona 026 240 525 i pozivnog pisma. Podrška za…

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK RAKA GRLIĆA MATERICE

 I nakon  dokazanih rezultata preduzetih mera prevencije, rak grlića materice je u našoj zemlji već godinama jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja u ženskoj populaciji. Sa stopom obolevanja od 29,4/100.000 i umiranja od 12,2/100.000 stanovnika, naša zemlja se nalazi na neslavnom petom mestu u Evropi. Svake godine oko hiljadu trista žena oboli, dok približno pet stotina njih izgubi život od ovog oboljenja. Ono se može sprečiti, što dodatno ističe značaj aktivnosti kojima se pažnja žena usmerava ne samo na mogućnost već i na neophodnost korišćenja dostupnih preventivnih mera. Jedan…

KOLPOSKOPSKI I CITOLOŠKI SKRINING

U okviru skrining projekta koji sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u partnerstvu sa Domom zdravlja Smederevo i   ambulantom u Osipaonici, cilj je da se ukaže na važnost prevencije karcinoma grlića materice.  Projekat pod nazivom “Odluka je na tebi – zajedno do zdravlja” namenjen je ženama iz romske i seoske populacije. Zbog toga se organizuju tematska predavanja nakon kojih se žene pozivaju na preventivne preglede. Pregledi jednom u 3 godine savetuju se svim ženama starijim od 25 godina a mlađima od 65 godina  prema Nacionalnom programu. Takođe kolposkopski i citološki…

“ODLUKA JE NA TEBI – ZAJEDNO DO ZDRAVLJA”

Reproduktivno zdravlje žene važno je kako za nju, tako i za njenu porodicu, okolinu, ali i u širem kontekstu  za celu zajednicu i društvo uopšte. Zbog toga  su sve aktivnosti, a posebno  na prevenciji raka grlića materice  od  izuzetnog značaja za očuvanje zdravlja žene. Iz ovih navedenih razloga   započet  je skrining projekat  u Domu zdravlja Smederevo  i  u ambulanti  u Osipaonici. On je  namenjen  pripadnicama lepšeg pola iz  seoske i romske populacije. Cilj je rano otkrivanje raka grlića materice putem organizovanih preventivnih pregleda žena, koje ne dolaze redovno na ginekološke…

BREND GRADA ZA TURISTIČKI NAPREDAK

Kada sumiramo priču o tome šta sve jedan grad treba da poseduje da bi mogao da bude atraktivna turistička destinacija, odnosno da se nalazi na mapi  tur-operatera, spisak je dugačak. Najpre, jedna urbana celina  mora da se nalazi u politički i vojno stabilnoj državi, da turiste ne prati naoružano obezbeđenje ili da određeni lokalitet, odnosno  kompleks hotela  ne bude okružen mitraljeskim gnezdima. Mada i takvih turističkih odredišta i pojava ima u svetu, ali složićete se da ukoliko za to niste  znali pre polaska na put i eventualno se  uverili  u…

„Odluka je na tebi – zajedno do zdravlja“

Reč  je o Pojektu  koji se sprovodi u Domu Zdravlja „Smederevo“, u ambulanti  u Osipaonici i  namenjen je ženama seoske i romske populacije. Cilj projekta je rano otkrivanje raka grlića materice putem organizovanih preventivnih pregleda žena, koje su se do sada najređe javljale na ginekološki pregled. Samim tim će se i unaprediti reproduktivno zdravlje žena, kao  i njihova svest  o važnosti preventivnog  ginekološkog pregleda. Tokom trajanja projekta  žene se pozivaju na pregled putem telefona 026 240 525 i pozivnog pisma. Podrška za ostvarenje ovog projekta obezbeđena je kroz grantove za…

ISTORIJSKA I KULTURNA BAŠTINA DEFINIŠU TURISTIČKU PONUDU SMEDEREVA

Tokom srednjeg veka mnogi su carski izaslanici, diplomate, putopisci  sa  zapada ali  i sa istoka putovali iz Evrope u Aziju i obrnutim pravcem i na tim putovanjima beležili ono što su videli, doživeli i predstavljali svojim naredbodavcima. Tako je Hans Dernšvam (Hans Dernschwam) rođen u Češkoj 1494. godine,  od 1525. bio u službi veleposednika i magnata Antona Fugera, za koga tokom 1528. godine ispituje rudnike u Transilvaniji i prikuplja antičke nalaze iz Dakije. „Iz putopisa Hansa Dernšvama 1553–55“, godine 1553. pridružio se članovima diplomatskog poslanstva koje je predvodio Antun Vrančić…

VILA ZLATNI BREG – SVEDOK EVROPSKE, GOSPODSKE SRBIJE

Skoro da ne postoji ni jedan turista iz Srbije ili iz inostranstva koji dođe u Smederevo a da ne izrazi želju da poseti Vilu Zlatni  Breg. Zbog njene istorije, namene kroz vekove i  društvene sisteme, zbog monumentalnosti objekta i stvari koje se nalaze u njoj, zbog njene tajnovitosti, zbog gospodstva i evropskih vrednosti, koje dokazuju i pokazuju  kakva je i šta je Srbija od davnina bila.  A dugo je taj objekat bio letnjikovac dinastije Obrenović , te nakon drugog svetskog rata Vila Izvršnog veća SFRJ, “Zabranjeni grad” za turiste, ali…

TVRĐAVA – TRAG ISTORIJE

Tvrđava u Smederevu  kao najveća ravničarska i  jedan od najlepših srednjevekovnih dvorova u Evropi,  predstavlja  ogromno  dostignuće srednjovekovnog srpskog vojnog graditeljstva. U njenoj izgradnji satkani  su osim viševekovnog iskustva i umešnosti  i znanje srpskih i vizantijskih majstora, ali i sva strepnja,  nada i umor, ogromno  odricanje, radost i vera, svih koji su podneli glavni teret njene izgradnje. O zidanju ovog drevnog  grada  postoje mnoge legende i predanja koja znaju i govore Smederevci. Jedna od njih kaže da je despot  Đurađ Branković usnio san u kome mu je rečeno da se…

TURISTIČKI PROIZVOD SMEDEREVA

Smederevo,  grad u Podunavskom okrugu, na desnoj obali  Dunava, nalazi se  u severoistočnom delu Srbije. Od glavnog grada Republike Srbije, Beograda, Smederevo  je udaljeno  45 km. Stiže se jednostavno i brzo, kopnom, auto-putem ili malo sporije ukoliko se putuje starim putem  uz Dunav, a preko Grocke. Dolazak u Smederevo moguć je i najvećim vodenim putem u Evropi rekom Dunav. Smederevo je grad u Srbiji u kojem je dominantna teška  industrija, proizvodnja gvoždja,  ali i ostale grane koje su usko povezane. Osim industrije,  razvijena je i poljoprivredna proizvodnja kako ratarska tako…