O nama

Informativni portal SDPLUS  (IN000845)

Izdavač medija:
Centar za informisanje, razvoj kulture, demokratije i civilnog društva SDPLUS
Gračanička 15, Smederevo
Matični broj:28276605
Poreski identifikacioni broj PIB: 111328132

Broj računa: 160-547479-43 Banka Intesa
E-mail:sdplus.redakcija@gmail.com

Telefon:060-4-224-085