ВИШЕ ОД ДЕСЕТ И ПО МИЛИОНА ДИНАРА ДОБИЛО СМЕДЕРЕВО ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  градоначелник Смедерева Јован Беч потписао је Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити у вредности од 10.663.359,00 динара.

Град Смедерево је укупан износ за одобрене наменске трансфере на годишњем нивоу определио за финансирање услуге лични пратилац детета. Услуге социјалне заштите остварује појединац и породица за 2023. годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, затим Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, те Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за 2023. годину.

Подсећања ради, Скупштина Града Смедерева, на седници одржаној  26. децембра 2022. године, донела је Одлуку о реализацији буџета Града Смедерева у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину. Овом Одлуком утврђене су приоритетне услуге социјалне заштите града Смедерева које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе за 2023. годину.

Poslednje vesti