ГРЧКА ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ

У оквиру  пројекта „Грчка заједница у Србији“, који је подржало Министарство културе Републике Србије,  а на основу Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2022. години  биће омогућено  континуирано извештавање о активностима грчке заједнице у периоду од  августа  до децембра 2022. године  на званичном порталу СД ПЛУС. Медијски садржај биће објављен  двојезично на српском и грчком језику, када за то буде било потребе. Потреба за израдом и реализацијом овог пројекта је проистекла из чињенице да Грчка заједница у Републици Србији  броји око 15 .000 људи . При  томе нема ни један  информативни медиј, преко кога би објављивала своје активности, са којима би упознала ширу друштвену заједницу о  активностима у области  културе, образовања, информисања, очувања грчког језика, обичаја и традиције. Серијал под називом „Грчка заједница  у Србији“ посебно ће  представити  личности  које су грчког порекла а имале су и данас имају и заузимају значајно место у образовању, науци , здравству,  култури и уметности, као  и у другим делатностима  у Републици Србији.  Приказаће се њихов  доприносе афирмацији  своје заједнице, као и своје домовине Србије, а на други начин су спона са земљом свог порекла – Грчком. Осим поменутих тема, говориће се и о грчким привредницима који су развили свој бизнис у Србији и могућностима  пословања у Србији. Предвиђено је објављивање по 5 медијских садржаја  месечно, као и кратке вести о српско –грчким односима и деловању грчке заједнице у Србији. Посебно ће бити наглашене активности  на предстојећем попису становништва, као и активности у вези са редовним изборима за Националне савете националних мањина у Србији,  крајем 2022. године.

Планирано је објављивање  двадесет једног  медијског  садржаја,  текстова, интервјуа, репортажа, као и  извештаја, те  прича са  различитим  темама,  усаглашеним  са Удружењем Српско-Грчког пријатељства. Садржај ће одговарати потребама грчке заједнице. Читалачки ће бити доступни  и  сви садржаји који  су у вези са билатералном сарадњом двеју држава и активностима Министаства спољних послова а у вези са  актуелним темама које су од значаја како за грчку заједницу  у Србији тако и за Србе који живе или бораве у Грчкој.

ИСТОРИЈАТ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ГРЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

          Национални савет Грчке националне мањине, основан је августа 2004. године, а регистрован је као орган мањинске самоуправе при Министарству за људска и мањинска права Републике Србије.

          Савет је тело мањинске самоуправе, изабрано на основу принципа добровољности, демократичности и слободног избора свог индентитета, а највиши представнички орган грчке националне мањине која живи на територији Републике Србије, у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма.

          Савет има статус правног лица. Својство правног лица стекло се уписом у Регистар Савета националних мањина у складу са Законом и решењем број 3/0-1/9-04-05 од 02.08.2004. године, а које се води код надлежног за послове људских и мањинских права Министарства, на регистарском листу бр. 11, под редним бројем 1.

          Од свог оснивања до данас била су изабрана четири сазива Савета.

Сазиви Националног савета грчке анционалне мањине у Републици Србији:

 1. Први сазив Савета је био активан у периоду од 2. августа 2004. године до 3. јула 2010. године, са званичним седиштем у Београду.
 2. Други сазив Савета је био активан у периоду од 3. јула 2010. године до 17. новембра 2014. године, са званичним седиштима, прво у Смедереву, а затим од 24. новембра 2010. године у Новом  Саду.
 3. Трећи сазив Савета је био активан у периоду од 17. новембра 2014. године до 25. новембра 2018. године, са званичним седиштем у Новом Саду.
 4. Четврти сазив Савета је активан од 25. новембра 2018. године, са званичним седиштем у Новом Саду.

Савет чине 15 изабраних чланова на изборима за Националне савете националних мањина, које расписује Република Србија и који се одржавају сваке четири године. Савет представља и заступа председник Савета.

Седиште Савета у Републици Србији је у Новом Саду.

Савет има своје регионалне канцеларије у Суботици, Београду и Смедереву.

Национални савет грчке националне мањине у свом програму рада за наредни период, планира да реализује више пројеката, који ће допринети широј афирмацији Грчке заједнице у Републици Србији.

Грчка заједница у Републици Србији, данас се суочава са три основна проблема:

 1. Територијалну расејаност (дисперзију), што нам ствара тешкоћу у организовању и пружању информација у вези за радом и активностима Савета.
 2. Недовољно познавање грчког језика.
 3. Неиформисаност и необавештеност припадника грчке заједнице на права којa му је држава Србија омогућила да преко Савета оствари, а у циљу очувања традиционалних обичаја, културе, језика и осталог.

          Решавање ових проблема, представљаће приоритет у наредном периоду. Култура и активности, које чине културну индентификацију, представљају врло важан инструмент за подизање свести о припадности нашем народу и матичној држави нашег порекла – Грчкој.

          Грчка национална заједница у Републици Србији, суочена је са територијалном дисперзијом и тешкоћом да се међусобно сусреће и износи своје проблеме и предлоге за шире афирмисање грчког културног присуства. Грчка мањина спада у ред тзв. ,,скривених” мањина, односно током дугогодишњег периода припадници грчке популације су асимилирани у српско друштво и породице мешовитог порекла.

          У Србији се много локалних самоуправа у предходном периоду, збратимило са појединим грчким градовима. Исто тако постоји и већи број друштава и удружења српско-грчког пријатељства, која афирмишу пријатељске везе наших народа. У тим сусретима, развијени су и неки облици културне сарадње, као што је обострано учешће КУД-ова у Грчкој и  Србији.

          Грчки национални савет ће ове активности пратити и у складу са својим капацитетом и могућностима помагати како удружења, тако и појединце,  припаднике грчке заједнице, који желе да афирмишу грчку културу, књижевност, уметност, традицију и обичаје.

          Из тог разлога, као главни приоритет Савета у наредном периоду, биће залагање да се у срединама где постоји интересовање за упознавањем са грчким језиком, традицијом, обичајима и културом, уведу садржаји из ових области, а у систем основног образовања у Републици Србији, уведе изборни  или ваннаставни предмет ,,Грчки језик са елементима националне културе”.

Петар Родифцис-Нађ

Председник Националног савета грчке национане мањине у Републици Србији

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

            Το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Σερβία (στο εξής: το Συμβούλιο), ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2004 και έχει καταχωρισθεί ως φορέας αυτοδιοίκησης μειονότητας, στο πλαίσιο του Υπουργείου Ανθρωπίνων και Μειονοτικών Δικαιωμάτων της Δημοκρατίας της Σερβίας.

            Το Συμβούλιο αποτελεί φορέα αυτοδιοίκησης μειονότητας, το οποίο έχει εκλεγεί βάσει των αρχών της ελεύθερης βούλησης, της δημοκρατικότητας και της ελεύθερης επιλογής προσωπικής ταυτότητας, και αποτελεί το υψηλότερο αντιπροσωπευτικό όργανο της ελληνικής εθνικής μειονότητας η οποία ζει στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Σερβίας, όσον αφορά τους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης και των υπηρεσιακών αναγκών της γλώσσας και της γραφής.

            Το Συμβούλιο έχει το καθεστώς νομικού προσώπου. Η ιδιότητα του νομικού προσώπου κτήθηκε κατόπιν καταχώρισης στο Μητρώο Συμβουλίων Εθνικών Μειονοτήτων της Σερβίας, σύμφωνα με τον σερβικό νόμο και την Απόφαση υπ’ αριθμόν 3/0-1/9-04-05 από 02/08/2004, του Υπουργείου του οποίου οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν υποθέσεις που αφορούν ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, στο φύλλο καταχώρισης 11, υπό τον αύξοντα αριθμό 1.

Από την ίδρυσή του έως σήμερα έχουν εκλεγεί τέσσερις συστάσεις του Συμβουλίου.

Συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Δημοκρατία της Σερβίας:

 1. Η πρώτη σύσταση του Συμβουλίου ενήργησε κατά την περίοδο από 2 Αυγούστου 2004, έως τις 3 Ιουλίου 2010, με επίσημη έδρα το Βελιγράδι.
 2. Η δεύτερη σύσταση του Συμβουλίου ενήργησε κατά την περίοδο από 3 Ιουλίου 2010, έως τις 17 Νοεμβρίου 2014, με επίσημη έδρα αρχικά το Σμεντέρεβο και έπειται από 24 Νοεμβρίου 2010 το Νόβι Σαντ.
 3. Η τρίτη σύσταση του Συμβουλίου ενήργησε κατά την περίοδο από 17 Νοεμβρίου 2014, έως τις 25 Νοεμβρίου 2018, με επίσημη έδρα το Νόβι Σαντ.
 4. Η τέταρτη σύσταση του Συμβουλίου ενεργεί κατά την περίοδο από 25 Νοεμβρίου 2018, με επίσημη έδρα το Νόβι Σαντ.

Το Συμβούλιο αποτελείται από 15 εκλεγμένα μέλη, κατόπιν εκλογών για τα εθνικά συμβούλια των εθνικών μειονοτήτων, τις οποίες προκηρύσσει η Δημοκρατία της Σερβίας και οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια. Το Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Η Έδρα του Συμβουλιου στη Δημοκρατία της Σερβίας βρίσκεται στο Νόβι Σαντ.

Το Συμβούλιο διαθέτει και περιφερειακά γραφεία σε Σουμπότιτσα, Βελιγράδι και Σμεντέρεβο.

Το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Σερβία στο πλαίσιο του προγράμματος δραστηριοτήτων του για την προσεχή περίοδο σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αρκετά έργα, τα οποία θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω εδραίωση της ελληνικής κοινότητας εντός της Σερβίας.

Η ελληνική κοινότητα στη Δημοκρατία της Σερβίας αντιμετωπίζει σήμερα τρία βασικά προβλήματα:

 1. Την εδαφική διασπορά, η οποία μας δημιουργεί προβλήματα στην διοργάνωση και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου.
 2. Την ανεπαρκή γνώσση της Ελληνικής.
 3. Την έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης των μελών της ελληνικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα που του προσφέρει το κράτος της Σερβίας και τα οποία μπορεί να υλοποιεί μέσω του Συμβουλίου, με σκοπό την καλλιέργεια των παραδόσεων και των εθίμων, του πολιτισμού, της γλώσσας, και άλλων.

            Η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα αποτελέσει προτεραιότητα κατά την προσεχή περίοδο. Ο πολιτισμός και οι δραστηριότητες στον τομέα του πολιτισμού, αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο ευαισθητοποίησης όσον αφορά το «ανήκειν» της κοινότητάς μας στη μητέρα χώρα της – την Ελλάδα.

            Η ελληνική εθνική κοινότητα στη Δημοκρατία της Σερβίας αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εδαφικής διασποράς και δυσκολία του να συναντώνται τα μέλη της μεταξύ τους, ενώ μεταφέρει τα προβλήματα αυτά και προτάσεις για την επίλυσή τους και την περαιτέρω διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας. Η ελληνική μειονότητα ανήκει στις λεγόμενες «κρυμμένες» μειονότητες, δηλαδή σε εκείνες που τα μέλη των οποίων, κατά την πάροδο του χρόνου, ενσωματώθηκαν πλήρως στη σερβική κοινωνία και στις οικογένειες μικτής καταγωγής.

            Στη Σερβία πολλές τοπικές αυτοδιοικήσεις αδελφοποιήθηκαν, κατά την περασμένη περίοδο, με διάφορες ελληνικές πόλεις. Ομοίως μάλιστα δημιουργήθηκε και μεγαλύτερος αριθμός συλλόγων και ενώσεων σερβοελληνικής φιλίας, τα οποία καλλιεργούν τις φιλικές σχέσεις των δύο λαών. Κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσονται και ορισμένες μορφές πολιτιστικής συνεργασίας, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη πολιτιστικών συλλόγων από τη μία χώρα στην άλλη.

            Το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μειονότητας θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες αυτές και ανάλογα με τις δυνατότητές του θα βοηθάει τόσο συλλόγους, όσο και μεμονωμένες προσπάθειες από μέλη της ελληνικής κοινότητας, τα οποία επιθυμούν να καλλιεργούν τον ελληνικό πολιτισμό, τη λογοτεχνία, την τέχνη, την παράδοση και τα έθιμα.

            Για τους λόγους αυτούς, κύρια προτεραιότητα του Συμβουλίου κατά την προσεχή περίοδο θα είναι η δέσμευση να διοργανώνονται, στις περιοχές όπου εκδηλώνεται ενδιαφέρον για γνωριμία με την ελληνική γλώσσα, την παράδοση, τα έθιμα και τον πολιτισμό, περιεχόμενα από τους παραπάνω τομείς, ενώ στο σύστημα βασικής εκπαίδευσης της Σερβίας να εισαχθούν ως επιλεγόμενο και/ή ως εξωσχολικό μάθημα τα «Ελληνικά με πολιτιστικά στοιχεία».

Πέταρ Ροδίφτσης – Νατζ

Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Δημοκρατία της Σερβίας

ПРОЈЕКАТ „ГРЧКА ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ“ СУФИНАНСИРАН ЈЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А  СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА.

Poslednje vesti