ГРAДОНАЧЕЛНИЦА СМЕДЕРЕВА ИЗЛОЖИЛА РАД ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ У ПРВИХ СТО ДАНА

На конференцији за новинаре коју је градоначелница Смедерева Јасмина Војиновић заказала у Малом граду Смедеревске Тврђаве, представила је рад извршне градске власти у првих сто дана. Образлажући због чега је за место окупљања изабран Мали град, изјавила је да је тај историјски објекат био, али је и сада, а биће и убудуће предмет интересовања и велике подршке локалне власти. У том циљу, како је истакла градоначелница предузети су и кораци ка номинацији Смедеревске Тврђаве за стављање на листу УНЕСКА. Јасмина Војиновић је на почетку свог излагања истакла да је образовање једно од приоритетних сегмената нашег друштва, којим се бави и локална самоуправа, и из тог разлога је у буџету града предвиђено 80 милиона динара.

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ И ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Градоначелница је истакла да је у протекла три месеца реализовано више значајних пројеката, а неки се ускоро приводе крају. Највише се радило на објектима вртића, па је тако крајем марта у вртићу у Радинцу завршена унутрашња гасна инсталација (вредност радова 558 хиљада динара, без ПДВ-а).

Почетком априла у рад је пуштена котларница на гас у вртићу „ Дизниленд“ на Сењаку ( вредност 2,5 милиона динара, без ПДВ-а).

Завршена је изградња вртића у Скобаљу и за њега је у току издавање употребне дозволе ( вредност инвестиције је 20 милиона динара, без ПДВ-а). Припремљена је документација за примопредају изведених радова за вртић у Друговцу.

“Што се тиче радова у осталим школским и предшколским објектима желим да истакнем да смо за увођење грејања у нови део Музичке школе које је у току, из буџета града определили 2,6 милиона динара. У школи “Бранислав Нушић” урадили смо комплетну санацију санитарног чвора и за то је издвојено близу 3 милиона динара, трошкови замене столарије у тој школи износили су 2,4 милиона динара, замена дела крова 2,5 милиона, а кречење учионица и свлачионице око 2, 7 милиона динара. У школи „ Светитељ Сава „ у Друговцу замењена је дотрајала столарија, обављени су молерски радови плафона и зидова, док су у подручној школи у Суводолу замењени олуци, а наведени радови су коштали 4,5 милиона динара. У ОШ „ Бранко Радичевић“ у Лугавчини замењени су столарија и подови и за то је утрошено 2,3 милиона динара. Са 1,6 милиона динара финасирани су и радови на санацији фискултурне сале и наставничког кабинета у ОШ „ Ђура Јакшић“ у Малој Крсни. У ОШ у Вранову завршена је реконструкција котларнице.

До почетка нове школске године у Гимназији, Техничкој и Економској школи и у ОШ „ Бранислав Нушић биће замењени стари котлови, а објекти ће бити прикључени на гас. За ОШ „ Доситеј Обрадовић“ у току је припрема документације за реализацију истог пројекта.

На централном објекту ПУ “Хајди” и објекту Папазовац изведени су молерски радови, санирана је влага у радним собама, уређена су дворишта у свим објектима и по селима и за то је издвојено 4,8 милиона динара.

Посвећујемо пажњу и уређењу објеката од посебног значаја, као и објеката који су у власништву града и налазе се у ужем језгру. Тако је ових дана на згради Историјског архива започела реконструкција чеоне фасаде и постављање декоративне расвете на том делу објекта који ће коштати близу 4 милиона динара, без ПДВ-а.

Завршени су и радови на уређењу сале у Дому културе у Вранову за које смо издвојили близу 3 милиона динара.

У Смедеревској Тврђави са 2,2 милиона динара финансирали смо замену носећих греда на мосту испред Малог града”, изјавила је Војиновићева.

ТРАНСФЕР СТАНИЦА У ГОДОМИНСКОМ ПОЉУ

“Посебно желим да истакнем најважнији пројекат који реализујемо, а односи се на изградњу Трансфер станице са рециклажним двориштем у Годоминском пољу. Са задовољством могу да кажем да радови веома добро напредују и завршеност послова је 70 одсто (вредност ове инвестиције је 341 милион динара). Са њом решавамо вишедеценијски проблем одлагања комуналног отпада, не само у граду већ и из свих 27 села које имамо. Спремили смо и пројекат рехабилитације саобраћајнице од будуће Tрансфер станице до градске депоније и чинимо све да спремно дочекамо почетак њеног рада. У току је и израда пројекта саобраћајнице од постојеће депоније до државног пута, као и друга фаза изградње водоводне мреже за потребе Трансфер станице и за друге кориснике.”, рекла је градоначелница.

САРАДЊА СА РЕСОРНИМ МИНИСТАРСТВИМА

Подсетивши на конститутивну седницу Скупштине града градоначелница је изјавила “у свом првом обраћању пред одборницима Скупштине града акцентовала сам да ћу се трудити да успоставим интензивнију сарадњу са ресорним министарствима, па смо тако већ крајем фебруара Министарству државне управе и локалне самоуправе проследили пријаву на конкурс за изградњу водоводне мреже за насељено место Сеоне ( вредност пројекта 30 милиона динара).

У оквиру активности које реализује ЈКП Водовод и канализација наставили смо са изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре( мреже и прикључака), израдом потребних пројеката за систем водоснабдевања градског система и села са аутономним системом водоснабдевања(седма и осма фаза).Завршени су радови на изградњи водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут)- друга фаза, са 450 хиљада динара у циљу рационализације система финансирано је постављање фреквентног регулатора за бунар В 1 на изворишту Шалинац. У улици Војводе Степе постављањем тзв. бајпаса створили смо услове за извођење радова на замени уличног колектора на том канализационом делу. Израђени су трошковници за радове прикључења трансфер станице на водоводну мрежу, изградњу водоводне мреже у Карађорђевој улици у Вучаку, радове на санацији реконструкцији и иградњи унутрашње мрежне канализације код зграде Монопола. Реализовани су радови на реконструкцији делова фекалне и атмосферске канализације у улици Војводе Степе и изградњи дела фекалне канализације у Алаској улици у Малом Криваку. У Врбовцу, Вранову, Водњу, Михајловцу и Радинцу успешно су реалиовани послови на реконструкцији дела водоводне мреже као и у двадесетак улица у граду. Ради се на пројектној документацији вакуумске канализације за Индустријску зону у Смедереву, водоводне мреже у селу Водањ до објекта Емона, водоводне мреже за потребе водоснабдевања насеља Јерина у Малом Орашју, реконструкцији секундарне водоводне мреже и прикључака и изградње атмосферске канализације у Карађорђевој улици у граду”.

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПОВРШИНА

“Пријавили смо се на конкурс Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за следеће пројекте: реконструкција парка Три хероја, санација платоа Центра за културу са припадајућим рампама и степеништем и тротоаром у Карађорђевој улици, санација пешачких стаза у Великом граду Смедеревске тврђаве, санација кровног покривача фискултурне сале Техничке школе и реконструкција Улице Милоша Обилића”. Јасмина Војиновић је такође наговестила да ће град Смедерево конкурисати код ресорног министарства за добијање средстава за уређење јавних и приватних фасада у улици Краља Петра Првог.

Кроз активности ЈКП „ Зеленило и гробља“ наставили смо и са преуређењем појединих локација у граду и приметно је да су у новом руху фонтана на тргу, реконструкција фонтане код зграде „Парњача“ је у току , преуређена је чесма код „Карађорђевог дуда“ и чесма „Жива вода“. У Улици Др Јована Цвијића, насељу Папазовац, Карађорђевој улици, Улици Вука Караџића, Милоша Великог и Радосава Мирковића постављени су подземни контејнери”.

Колари су однедавно укључени у систем редовног одвожења смећа. Нови освежен изглед добио је парк на Лештару, где су преуређене клупе и зеленило. Исто је урађено и у Карађорђевој улици, код Дуда и у Улици Краља Петра. Новим цветним и зеленим површинама преуређен је и простор испред Гимназије. У Улици 17. октобра око стабала постављен је малч и оградица која је већ уништена од стране несависних појединаца. Формиране су и нове зелене површине у делу Кнез Михајлове улице, Улици Војводе Ђуше и делу парка код Винског града, а новим озелењавањем оплеменили смо Шалиначку улицу, део Плавинца, Шекспирову и улицу Војводе Степе, обалу реке Језаве, Кнез Михајлову, парк код Монопола, парк на Царини, Омладинску улицу и улицу Деспота Ђурђа, Карађорђеву и улицу Краља Петра. У другом делу Београдског пута на Југову постављено је ново осветљење. Урађено је и идејно решење за спомен обележје на раскрсници улица Шалиначке, Аласке и Стевана Христића.

ПРИБАВЉАЊЕ ИМОВИНЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА

Прибављањем катастарске парцеле у површини од 50 ари, на сеоском гробљу у Раљи проширени су капацитети за сахрањивања, а постоји и пројекат изградње капеле на том гробљу.

У циљу реализације остатка прве фазе плана детаљне регулације за „ Централно гробље“ покренут је поступак за прибављање 10 катастарских парцела од 5,47 хектара за што су обезбеђена средства из буџета града.

Приступљено је и решавању имовинско правних односа, односно прибављању у јавну својину града катастарске парцеле које по својој намени представљају улице, чиме се стварају услови за њихову реконструкцију, односно рехабилитацију.

У циљу проширења капацитета ПУ „ Наша радост“ у сеоским подручјима, без накнаде из јавне својине Републике Србије у јавну својину градабиће преведена и катастарска парцела површине 2266 м2 и постојећи објекат на истој у Врбовцу.

Град Смедерево је започео и поступак за решавање имовинско правних односа непокретности на којој се налази спортски стадион Смедерево. Након спроведених правних радњи и потписивања уговора са Републичком дирекцијом за имовину створиће се услови за озакоњење стадиона, како би град Смедерево могао да уложи средства у његову реконструкцију.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Град Смедерево уз подршку Министарства животне средине спроводи Пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта уз подједнако финансирање по милион 580 хиљада динара за те намене и до 23. маја је био актуелан јавни позив за учешће привредних субјеката у овим мерама.

“Пријавили смо се и на јавни конкурс за доделу средстава за финансирање превенције нелегалног одлагања отпада и њихово уклањање, а односи се на две дивље депоније у Водњу. Укупно планирана средства за то су 6, 5 милиона динара, уз 50 одсто учешћа града, а 50 одсто ресорног министарства.

Са Министарством енергетике и рударства 16. маја потписали смо уговор о суфинансирању програма енергетске санације кућа и станова, вредан 30 милиона динара, при чему је учешће града 12 милиона, а 18 милиона динара обезбеђује ресорно министарство.

Заинтересованост грађана за ове мере је све већа, а то показује и податак да смо 21. марта ове године са њима потписали 83 уговора за наведени програм”, истакла је смедеревска аградоначелница. Kада је говорила о заштити животне средине градоначелница Јасмина Војиновић је најавила разговор са свим удружењима и групама грађана, затим са Црвеним беџевима, Покретом Тврђава и новинарима у циљу прављења стратегије за унапређење заштите животне средине.

САОБРАЋАЈ

Почетком априла Градско веће донело је Програм за рад локалног Савета за послове безбедности саобраћаја, а по основу Јавног позива Агенције за безбедност саобраћаја, граду су опредељена средства у износу од 51 милион динара и по томе је као локална самоуправа високо позиционирана.

Због отежаног саобраћаја у улици Радосава Мирковића, Одељење за привреду и јавне набавке је задужено да покрене поступке за израду техничке документације система за аутоматску детекцију прекршаја у наведеној улици. Процењена вредност набавке је 990 хиљада динара.

Крајем марта Савет за безбедност саобраћаја донео је закључак којим се задужује Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције да покрене поступке за израду пројектне документације и извођење свих неопходних радова на санацији, односно реконструкцији надвожњака у Смедереву.

БЕЗБЕДНОСТ

У циљу побољшања безбедности у граду, локална самоуправа је са 20 милиона динара подржала набавку опреме чиме је обезбеђена покривеност града камерама.

ПОЉОПРИВРЕДА

“С обзиром да се почетак мог мандата временски поклопио са почетком нове производне сезоне у пољопривреди, настојала сам да максимално у области спровођења мера пољопривредне политике и политике руралног развоја одреагујемо на време, па смо тако уз подршку ресорног министарства донели Програм поршке за спровођење наведене политике у 2024. години. На време смо расписали јавне позиве за коришћење субвенција у пољопривреди, од којих је свакако најзначајније субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава кроз подршку за набавку квалитетних грла стоке, подизање вишегодишњих засада, куповину опреме, машина, механизације и другог. Неки од позива су објављени већ почетком априла и пољопривредна газдинства могу конкурисати до утрошка средстава, а најкасније до 31. октобра ове године. До 15. маја за меру Физичка имовина пољопривредних газдинстава за које се укупно издваја 57,7 милиона динара примљено је 429 захтева и то нас охрабрује, јер су наши прољопривредници чији рад веома ценимо, препознали значај помоћи коју им локална самоуправа пружа и тако већ имамо и 112 решених захтева за исплату 156 инвестиција.

Предузели смо и све активности за обезбеђивање противградне заштите, са уговором о делу ангажовано је 28 противградних стрелаца за ову сезону, али смо и ресорном министарству упутили меморандум којим предлажемо аутоматизацију противградне заштите на територији града Смедерева.

Донели смо и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје града, Јавном водопривредном предузећу упућен је и предлог за радове на водотоцима првог реда и захтев за планирање средстава за изградњу цевовода и резервоара у систему за наводњавање Удовички плато, а покренут је и поступак јавне набавке за израду Оперативног плана за одбрану од поплава за водотоке другог реда.

Осим стварања бољих и пристојнијих услова за живот у граду, трудимо се да побољшамо услове живота сеоског становништва. Тако смо овог пролећа радили на асфалтирању улица у Радинцу, Малој Крсни, Вранову, Лугавчини, Липама, Осипаоници, Сараорцима и Вучаку, а изграђена је и пешачка стаза у Михајловцу која води ка школи.

На згради МЗ Ландол са 359 хиљада динара подржане су текуће поправке и санирана је фасада, док је у МЗ Лугавчина за текуће одржавање депоније утрошено 1, 4 милиона динара.

Од Министасртва за бригу о селу добили смо и финансијска средства за организовање манифестације „ Михољски сусрети села“, а недавно смо заједно са овим министарством закључили и уговор за куповину сеоске куће за један млади брачни пар који жели да се бави пољопривредом”.

ПРИВРЕДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

У даљем излагању градоначелница је говорила и о условима привређивања у граду на Дунаву. “Настављамо да стварамо повољне прилике за пословање привредних субјеката у граду, желимо да обезбедимо добру пословну климу за све подједнако, било да је реч о малим или великим предузећима. У посети Смедереву и железари недавно је била висока делегација из Кине из провинције Хабеј који су заједно са руководством града обишли компанију ХБИС, која запошљава 5000 наших суграђана, који имају стабилан посао.

После посете кинеског председника Си Ђинпинга и разговора са председником Србије Александром Вучићем и након потписивања неколико важних споразума, из Министарства енергетике и рударства јавност је упозната и са најавом велике кинеске инвестиције у Смедереву, у вредности од 2,4 милијарде евра, а која се односи на градњу постројења за прераду нафте. На дневном нивоу то би било 100 хиљада барела нафте, рафинерија би запошљавала 700 радника директно, док би у то било укључено још 2400 људи. За спровођење мера активне политике запошљавања у овој години из буџета града Смедерева издвојили смо 17 милиона динара, од чега је за јавне радове издвојено 5 милиона динара и конкурс за њих је расписан 15. маја”.

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У области социјалне и здравствене заштите настављено је са материјалном подршком лицима којима је потребна помоћ и за протекла три месеца за те намене кроз једнократне и ванредне новчане помоћи и кроз подмиривање трошкова превоза исплаћено је нешто више од 41 милион динара. За услуге помоћи у кући, личног пратиоца и персоналну асистенцију издвојено је 19 милиона динара, са 16 милиона финансиран је програм рада удружења особа са инвалидитетом, 875 хиљада динара издвојено је за једнократну новчану помоћ за 35 социјално угрожених трудница, а 4 милиона динара усмерено је за једнократну помоћ за 208 породиља.

За субвенционисани превоз ученицима, студентима, особама старијим од 65 година и члановима удружења особа са инвалидитетом у протекла три месеца укупно је исплаћено нешто више од 19 милиона динара.

Град је за 2116 грађана обезбедио остваривање статуса енергетски угроженог купца и обезбеђено је 197 бесплатних паркинг места за особе са инвалидитетом.

“У оквиру поверених послова Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије расписали смо конкурс (који је у току) за доделу помоћи у грађевинском материјалу, при чему су средства бесповратна и одобравају се за куповину грађевинског материјала и опреме намењене за завршетак и адапатацију стамбеног објекта. Максимална вредност пакета по домаћинству је 800 хиљада динара, а минимална 250 хиљада динара.

Са 250 хиљада динара у максималном износу подржаћемо и економско оснаживање породица избеглих кроз једнократну помоћ у роби и материјалу и јавни позив за то је објављен 22. маја и траје до 6.јуна.

Преко Комесаријата за избеглице са 875 хиљада динара подржана је и набавка огревног дрвета са превозом, а максимални износ средстава по домаћинству износио 35 хиљада динара. На овај начин са огревом смо обезбедили 25 породица из ове категорије становништва.

ОСНИВАЊЕ НОВЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

“Важне кораке чинимо и на путу номинационог процеса Смедеревске тврђаве за упис на листу Унеска, а на недавно одржаној презентацији у Центру за културу јавност је упозната са свим детаљима израде потребне документације и процесом који ће уследити након предаје за званични упис.

Недавно смо у поступку ликвидације решили ситуацију старе Туристичке организације и сада су створени услови за оснивање нове, чији ће задатак бити боља и свеобухватнија презентација потенцијала које као град можемо да пружимо гостима”, објаснила је градоначелница Јасмина Војиновић.

ИЗГРАДЊА РАФИНЕРИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ

На крају излагања једно од новинарских питања градоначелници било је и у вези са изградњом рафинерије у Смедереву. Изјавила је да је вољна да иде међу грађане и објашњава због чега је важно да се рафинерија гради у Смедереву, подсетивши и на то да и у центру Беча постоји рафинерија. Новинарима је потврдила да “нећемо дозволити ништа што штети здрављу наших грађана,” јер како је истакла и она живи у том истом граду, а “постоје и стандарди који морају да се поштују”. У том смислу градоначелница Јасмина Војиновић на крају свог обраћања поводом 100 дана извршне власти у Смедереву, обећала је да ће, када јој буду доступне нове информације у вези са изградњом рафинерије, сазвати конференцију за новинаре и разговарати са свима, покретима и групама грађана.

ФОТОГРАФИЈЕ СДПЛУС

Poslednje vesti