ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ДО КРАЈА СЕПТЕМБРА РЕАЛИЗОВАНО 97% ОПРЕДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТОМ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Основном Одлуком о планирању буџета града Смедерева за 2022. годину за Пољопривреду и рурални развој, планирана су укупна средства у износу од 137 милиона 584 хиљаде динара.

Највећи део средстава у износу од 80 милиона 659 хиљада динара опредељен је за државне капиталне пројекте – поступке за спровођењe комасације пољопривредног земљишта на делу К.О. Скобаљ и К.О. Осипаоница и то за геодетско-техничке и инвестиционе радове у оквиру поменутих поступака комасација.

Наведени поступак суфинансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде до 70% средстава.

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2022. годину планирана су средства у износу од 45 милиона 600 хиљада динара за подстицаје у пољопривреди.

Државни капитални пројекти у оквиру пољопривреде јесу поступак комасације пољопривредног земљишта на делу К.О. Скобаљ и К.О. Осипаоница. Поступак комасације на деловима К.О. Кулич, К.О. Шалинац и К.О. Смедерево је окончан у 2021. години и изградња система за наводњавање “Удовички плато”. У оквиру система “Удовички плато” завршен је први део система који обухвата водозахват и црпну станицу. Очекује се реализација другог дела који се односи на изградњу цевовода и евентуално резервоара, у зависности од обезбеђивања финансијских средстава. Све изведене радове је суфинансирало ресорно Министарство у износу од 90%

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2022. годину утврђена су средства за подстицаје у пољопривреди у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2022. годину.

Укупан износ планираних средстава за 2022. годину износи 45 милиона 600 хиљада динара који обухвата:

Мере руралног развоја у износу од 44 милиона 50 хиљада динара и то за:

– Физичку имовину пољопривредних газдинстава 37 милиона 150 хиљада динара

– Успостављање и јачање удружења 400 хиљада динара и

– Управљање ризицима – осигурање у пољопривреди 6 милиона 500 хиљада динара

Мере директних плаћања – вештачко осемењавање 1 милион и 320 хиљада динара

Мере кредитне подршке – 30 хиљада динара и

Посебне подстицаје – промотивне активности у пољопривреди 200 хиљада динара.

Програм подршке обухвата све секторе пољопривредне производње у складу са потребама пољопривредних произвођача: ратаство, сточарство – сектор меса и млека, воћарско-виноградарска производња, повртарство, пчеларство.

У 2022. години је укупно поднето 560 захтева за исплату 636 инвестиција. По једном захтеву произвођачи су могли да конкуришу за једну или више инвестиција. Рок за подношење захтева је био до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2022. године.

Максимално је исплаћено до 150 хиљада динара по регистрованом пољопривредном газдинству за физичку имовину, 100 хиљада динара за осигурање усева и до 72 и по хиљаде хиљаде динара за вештачко осемењавање, по газдинству.

Повраћај уложених средства је извршен за машине и опрему 50 % од вредности инвестиције, односно 60 одсто за жене носиоце регистрованог пољопривредног газдинства и младе до 40 година. За набавку грла стоке и садног материјала, повраћај средстава износио је 80 % од вредности инвестиције без пдв-а, а максимално до 150 хиљада динара.

Највеће интересовање, као и ранијих година, у 2022. години је било за физичку имовину пољопривредних газдинстава (у понуди је било више од 30 инвестиција за набавку механизације и опреме у пољопривреди, система за наводњавање, грла стоке, садног материјала, опреме за пчеларство итд) за шта је поднето 394 захтева за исплату 473 инвестиције и за шта је исплаћено 37 милиона 150 хиљада динара.

Највећи број захтева 138 поднет је за набавку машина и опреме за наводњавање усева (у повртарству, ратарству и воћарству) за шта је исплаћено 9 милиона 591 хиљада динара.

За набавку садног материјала и подизање засада поднето је 27 захтева за шта је исплаћено 2 милиона 519 хиљада динара и то за набавку садница јабука, бресака, кајсија, шљива, малина и боровница, затим за набавку калемова винове лозе и опреме за подизање засада.

За осигурање усева поднето је 96 захтева и исплаћено је шест и по милиона динара.

У 2022. години је било посебног интересовања и за следеће инвестиције: опремање система противградне заштите, машине за примарну обраду земљишта, посебно за тањираче, машине за заштиту биља – прскалице и атомизере, инвестиције за подизање и опремање пластеника, набавку кошница и опреме у пчеларству. Први пут је у овој години било интересовања и за машине за убирање и скидање усева.

5. Колики су подстицаји за сточарство и колико сточара користи те подстицаје?

У оквиру мере физичка имовина пољопривредних газдинстава, сточари су имали могућност да конкуришу за 5 инвестиција: набавку грла млечних раса, набавку машина и опреме за припрему сточне хране, опреме за мужу, хлађење и чување млека, машина и опреме за руковање стајњаком и транспорт стајњака и набавку грла за тов.

За сточарство је укупно поднето 105 захтева за шта је исплаћено 6 милиона 336 хиљада динара и то:

-за вештачко осемењавање је поднето 62 захтева за шта је исплаћено 1милион 317 хиљада динара за в.о. 527 грла;

-за набавку грла млечних и товних раса – поднето је 30 захтева и исплаћено је 4 милиона динара;

(извршена је набавка 9 јуница расе Симентал, 5 грла коза расе Алпска, 24 нерастова и назимица расе Моравка, 30 нерастова и назимица расе Јоркшир, Пиетрен и Ландрас и 72 грла шиљегица/оваца расе Романовска, Ил де Франце и Виртемберг.

-за набавку машина и опреме за припрему сточне хране, опреме за мужу, хлађење и чување млека, машина и опреме за руковање стајњаком и транспорт стајњака поднето је 14 захтева и исплаћено је нешто више од милион динара.

За набавку грла, вршена је исплата 80% од вредности инвестиције, а максимално до 150 хиљада динара по РПГ, за машине и опрему 50% од вредности инвестиције, односно за жене носиоце РПГ и младе до 40 година 60%.

За вештачко осемењавање две и по хиљаде динара по грлу, а максимално до седамдесет две и по хиљаде динара за вештачко осемењавање до 29 грла по газдинству.

Програм подршке за пољопривредну производњу у Смедереву реализован је до краја септембра ове године у укупном износу од 97 одсто.

Пројекат је суфинансиран из буџета Града Смедерева, а ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Poslednje vesti