ЗБОГ ВИСОКИХ ДНЕВНИХ ТЕМПЕРАТУРА, ОГЛАСИЛО СЕ И ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

            На основу метеоролошке прогнозе РХМЗ за последњу декаду јула 2022. године очекује се веома топло време, када ће максимална температура бити у среду (20.07.2022.г.) од 32°C до 35°C, а у четвртак и петак (21. и 22.07.2022.г.) од 34°C до 37°C. У суботу (23.07.2022.г.) очекује се температура локално и до 40°C. Од недеље до уторка, вредност температуре биће од 32°C до 33°C, а затим све топлије.

Веома високе  температуре стварају услове за настанак шумских пожара и пожара на отвореном простору. Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, подсећа и упозорава грађане да је:

  1. забрањено ложење ватре и спаљивање суве вегетације, корова, стрних усева, ниског растиња, биљних остатака и смећа на отвореном простору (односи се и на дворишта).

За овај прекршај Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара за физичка лица, а за правна лица новчана казна у износу од 300.000 до 1.000.000 динара. Поред прекршајне одговорности лица која су на овај начин изазвала пожар  дужна су да ватрогасно-спасилачкој  јединици надокнаде трошкове интервенције.

  • забрањено  ложење отворене ватре  у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима.

За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица.

  • приликом извођења пољопривредних радова неопходно извршити контролу  исправности механизације, опремити механизацију исправном и контролисаном противпожарном опремом, обезбедити контролу ускладиштавања усева као и организовати стално дежурство, осматрачку службу, службу везе и обавештавања.        

За непредузимање ових мера Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица, за правна лица новчана казна у износу од 300.000 до 1.000.000 динара, а за предузетнике од 150.000 до 500.000 динара.

                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

       Потпуковник полиције

      Јадранка Вуковић

Poslednje vesti