ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА НОВИ ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА

Градоначелник Смедерева Јован Беч у Министарству заштите животне средине потписао је Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години. Уговором о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања дефинисана су средства у износу од 1.470.000 динара, тако да Министарство обезбеђује средства у износу од 975.000 динара, док ће град обезбедити сопствено учешће у износу од 495.000 динара.

Средства добијена од ресорног Министарства ће бити искоришћена за набавку 125 садница аутохтоних врста дрвећа и озелењавање дела ретензије Ћириловац у Смедереву, а све у циљу повећања зеленог фонда и унапређења стања животне средине на територији града Смедерева.

Градоначелник Беч наглашава да ће град као и раније, наставити да прати све конкурсе Министарства заштите животне средине, јер здрава животна средина је један од водећих приоритета за локалну самоуправу.

 У Министарству заштите животне средине потписано је 53 уговора са представницима јединица  локалних самоуправа, у складу са Јавним конкурсом који је расписан 30. јануара.

Poslednje vesti