ПЕТАР РОДИФЦИС-НАЂ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА НСГНМ У СРБИЈИ

Конституисан Национални савет грчке националне мањине у петом сазиву. На конститутивној седници Националног савета грчке националне мањине (НСГНМ), одржанoj 10. децембра 2022.године, верификовани су мандати чланова и за председника НСГНМ реизабран је Петар Родифцис-Нађ из Смедерева. Седиште НСГНМ ће и даље бити у Новом Саду.

Национални савет грчке националне мањине је десетог децембра ове године, у Новом Саду, у Основној школи “Ђорђе Натошевић” одржао своју Конститутивну седницу за избор новог петог сазива, а после одржаних избора за националне савете националних мањина тринаестог новембра ове године.

Конститутивна седница НСГНМ се одржала на позив Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, са датим предлогом дневног реда и Привременим пословником о раду.

На почетку су присутни чланови изабрали Радно председништво које је проширило дневни ред са две нове тачке. Пре почетка Конститутивне седнице утврђено је да седница има кворум за доношење одлука. Конституисање се извршило на основу уверења о избору за члана грчког националног савета и решења о додели мандата чланова грчког националног савета. Након верификације потврђено је свих петнаест мандата за НСГНМ у петом сазиву.

У складу са проширењем дневног реда, заказано је одржавање прве седнице НСГНМ у новом сазиву, одмах после Конститутивне седнице, са малом паузом у раду.

На првој седници НСГНМ у петом сазиву, донета је једногласна одлука присутних чланова о избору председника НСГНМ, као и овлашћеног лица за његово заступање.

Реизабран је Петар Родифцис-Нађ, досадашњи председник НСГНМ. Избором председника НСГНМ у новом петом сазиву, завршена је прва седница НСГНМ. На следећој седници НСГНМ биће изабрани и чланови Извршног одбора, одбора за обавештавање, затим одбора за културу, као и одбора за образовање и одбора за очување матерњег језика и писма, чланови Секретаријата и ПР тима.

Решењем Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, извршена је промена податакa у Регистру за Грчки национални савет, чиме је и формално верификован избор овлашћеног лица, председника Петра Родифциса Нађа, за заступање НСГНМ у петом сазиву и његових чланова.

Седиште НСГНМ у петом сазиву, биће и у наредном периоду у Новом Саду.

Пројекат “Грчка заједница у Србији” суфинансиран је из буџета Републике Србије, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Ο PETAR RODIFCIS NAĐ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

ΔελτίοΤύπου

Πέμπτη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας Σερβίας. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022, εγκρίθηκανοι θητείες των μελών και Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Πέταρ Ροδίφτσης Νατζ από το Σμεντέρεβο. Η έδρα του Συμβουλίου θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Νόβι Σαντ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας Σερβίας πραγματοποίησε στις 10/12/2022, στο Νόβι Σαντ, στο Δημοτικό Σχολείο «Τζόρτζε Νατόσεβιτς», η ώρα 10:30, συνεδρίαση με σκοπό την εκλογή της πέμπτης του σύστασης, και κατόπιν εκλογών των εθνικών συμβουλίων μειονοτήτων, που πραγματοποιήθηκαν στις 13/11/2022.

Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν έκκλησης του σερβικού Υπουργείου Ανθρωπίνων και Μειονοτικών Δικαιωμάτων και Κοινωνικού Διαλόγου, το οποίο απέστειλε πρόταση ημερησίας διάταξης και Προσωρινό Κώδικα Εργασίας.

Στην αρχή τα παρόντα μέλη εξέλεξαν Προεδρεία Εργασίας, η οποία παρέτεινε την ημερήσια διάταξη κατά δύο σημεία. Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότιυπάρχει απαρτία για τη λήψη αποφάσεων. Η συγκρότηση του νέου Συμβουλίου  πραγματοποιήθηκε βάσει πιστοποιητικού εκλογής ως μέλους του Συμβουλίου και απόφασης ανάθεσης εντολής στα μέλη του. Κατόπιν επαλήθευσης, επιβεβαιώθηκαν και οι δεκαπέντε εντολές για το Συμβούλιο, στην πέμπτη σύγκλησή του.

Βάσει της διεύρυνσης της ημερήσιας διάταξης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου στην 5η σύγκλησή του, αμέσως μετά τη Συνεδρίαση, με τη διαμεσολάβηση μικρού διαλείμματος.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου στην 5η σύγκλησή του λήφθηκε ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών, περί εκλογής του Προέδρου του Συμβουλίου στην 5η σύγκλησή του, καθώς και εξουσιοδοτημένου προσώπου για την εκπροσώπησή του.

Επανεκλέχθηκε ο Πέταρ Ροδίφτσης – Νατζ, ο οποίος εκτελούσε χρέη Προέδρου και έως τώρα. Με την εκλογή του Προέδρου στη νέα, 5η σύγκληση, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Στην επόμενη συνεδρίαση θα εκλεγούν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ενημέρωσης, της Επιτροπής Πολιτισμού, της Επιτροπής Παιδείας και της Επιτροπής Διαφύλαξης της Μητρικής Γλώσσας και του Αλφαβήτου, καθώς και της Γραμματείας και της Ομάδας Δημοσίων Σχέσεων.

Με Απόφαση του Υπουργείου Ανθρωπίνων και Μειονοτικών Δικαιωμάτων και Κοινωνικού Διαλόγου της Σερβίας ολοκληρώθηκε η τροποποίηση των στοιχείων στο Μητρώο του Ελληνικού Εθνικού Συμβουλίου και έτσι εγκρίθηκε και επισήμως η εκλογή του εξουσιοδοτημένου προσώπου και Προέδρου Πέτρου Ροδίφτση – Νατζ, ο οποίος θα εκπροσωπεί το Συμβούλιο στην 5η σύκγλησή του, καθώς και τα μέλη του. Η έδρα του Συμβουλίου στην 5η σύγκλησή του θα βρίσκεται για την προσεχή περίοδο στο Νόβι Σαντ.

Пројекат “Грчка заједница у Србији” суфинансиран је из буџета Републике Србије, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Poslednje vesti