ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Народна Скупштина Републике Србије је 28. априла 2023. године потврдила Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Уговор о кредиту између Француске агенције за развој и Републике Србије за реализацију Пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја у Републици Србији (,,LII пројекат’’).

Носилац пројекта је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Укупна вредност пројекта износи 265.200.000 евра и реализација пројекта трајаће до 30. новембра 2028. године.

Укупно је 145 јединица локалне самоуправе у виду гранта, добило средства према унапред утврђеној формули.

Градоначелник Смедерева Јован Беч је у име Града потписао Споразум о сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Препознајући потребу за продубљивањем сарадње и партнерства у циљу јачања капацитета града Смедерева и Републике Србије у процесу унапређења управљања локалном инфраструктуром и капацитетима локалних институција, овај Споразум има у циљу јачања капацитета за одрживо управљање локалном инфраструктуром  и унапређење приступа економским и друштвеним могућностима на климатски осетљив начин. Граду Смедереву су на располагање стављена средства у износу од 2.220.448 евра, за реализацију пројеката из области: рехабилитација и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре, изградња нових пешачких прелаза, бициклистичких стаза или простора за јавни превоз, озелењавање и решавање проблема наслеђеног загађења, јавне расвете, унапређење система за управљање саобраћајем, унапређење система за регулисање саобраћаја, регулисање паркирања и безбедности саобраћаја.

У наредном периоду биће направљени детаљни планови у ком правцу ће бити реализована средства за значајне инфраструктурне пројекте у Смедереву.

Poslednje vesti