ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈИ СПРОВОДИ ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градоначелник Смедерева Јован Беч у име града потписао je са Министарством рударства и енергетике Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова. Укупно планирана средства за реализацију наведених мера износе 25.000.000,00 динара. У односу на укупан износ планираних средстава Министарство је определило 15.000.000,00 динара, док је Град обезбедио 10.000.000,00 динара.

Опредељени износ средстава биће употребљен за: унапређење термичког омотача зграде путем, замене столарије, постављања термичке изолације зидова и кровова; унапређење термотехничких система у згради путем замене постојећег грејача простора ефикаснијим, замене постојеће или уградње нове цевне мреже, радијатора, уградње топлотних пумпи, циркуларних пумпи, калориметара; уградње соларних колектора за припрему потрошње топле воде и уградњу соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе као и панела за стамбене заједнице и породичне куће.

Град ће и у наредном периоду пратити конкурсе ресорног министарства са циљем да се обезбеди енергетска ефикасност стамбених зграда и породичних кућа.

Грађани Смедерева ће благовремено бити обавештени о датуму расписивања конкурса, као и о роковима реализације.

Poslednje vesti