П О З И В ЗА ДАВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ПОВОДОМ СВЕТОСАВСКИХ СВЕЧАНОСТИ

У јануару 2023. године у Смедереву ће бити организоване 34. Смедеревске светосавске свечаности. У оквиру свечаности, бројним духовним и културно-уметничким приредбама и садржајима, присећамо се на време и дела Светог Саве, једне од најистакнутијих личности српске историје и културе.

Поводом Светосавских свечаности, истакнутим појединцима и правним лицима, биће додељена признања и награде Града Смедерева за изузетне резултате остварене у одређеним областима рада и стваралаштва.

Одлуком о признањима, наградама и повељама града Смедерева,

(“Службени лист града Смедерева”, број 2/2014), утврђено је да се поводом Светосавких свечаности додељује Светосавска повеља и Светосавска награда за стваралаштво младих.

Светосавска повеља“ се додељује физичким и правним лицима за изузетне резултате остварене у дужем временском периоду у области просвете, науке, културе и здравства.

Светосавска Награда за стваралаштво младих“ додељује се за најуспешније резултате и остварења ученика и студената, који имају пребивалиште на територији града Смедерева, и то:

– ученицима основних и средњих школа, који имају просечну оцену 5.0, који су у току школовања у основној и средњој школи освојили најмање једно од прва три места на републичком или међународном такмичењу у појединачној конкуренцији из општеобразовних или стручних предмета и подручја рада, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одговарајућих стручних друштава просветних радника или заједница средњих стручних и уметничких школа;

– студентима факултета и академија, који су основне студије завршили у року са најнижом просечном оценом 9,60.

Награда се додељује за резултате у претходној школској години.

Иницијативу за доделу признања и награда могу дати предузећа, установе, месне заједнице, друштвене организације, удружења грађана, органи јединице локалне самоуправе.

Право иницијативе за доделу признања и награда имају и појединци и групе грађана са подручја града Смедерева.

Иницијативе за доделу Светосавске повеље и Награде за стваралаштво младих, образложене подацима о резултатима рада појединаца, односно правног лица који се предлаже, доставите Граду Смедереву – Одбору за организовање Светосавских свечаности ( Омладинска 1 ) најкасније до19. јануара 2023. године.

Признања и награде биће свечано уручена на Светосавској академији 26. јануара 2023. године.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСВЕТОСАВСКИХ СВЕЧАНОСТИ

Poslednje vesti