САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У СМЕДЕРЕВУ

Филијала Смедерево Националне службе за запошљавање  у сарадњи са Градом Смедерево  организовала је Сајам запошљавања 25.априла од 10 часова, у просторијама хола Центра за културу Смедерево.

 Своју понуду слободних послова представило је  18 послодаваца при чему су исказане потребе за запошљавањем 311 лица.
Међу најтраженијим радницима били су инжењери машинске  и електроструке,
металопрерађивачи, заваривачи,електричари, пекари, оператери у производњи, дизаличари, магационери, али и административни радници.

Поздрављајући присутне, Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање је истакао важност оваквих директних сусрета између незапослених  лица и послодаваца. Навео да је током прошле године у Србији одржано 65 сајмова запошљавања на којима је учешће узело око 1700 послодаваца уз оглашавање близу 20.000 слободних радних места. „ Ефекти одржаних сајмова у 2023. години огледају се у запошљавању  10.000 лица“,рекао је Мартиновић и додао да је ове године за различите мере активне политике запошљавања у Србији из буџета издвојено 7 милијарди и 750 милиона динара, што предвиђа укључење 23.000 лица у директне подстицаје запошљавања.

Сајам је отвореним прогласила Јасмина Војиновић, градоначелница Смедерева наглашавајући  да је локална самоуправа ове године из буџета издвојила  17 милиона динара за  подстицаје запошљавања, јер су приоритетни програми Локалног акционог плана града Смедерева усмерени на спровођење свих мера које могу допринети смањењу броја незапослених суграђана.

Директор НСЗ, градоначелница  и директорка  Филијале Смедерево НСЗ Јасмина Беочанин  затим су обишли штандове компанија како би се упознали са њиховим пословањем и кадровским потребама.

На Сајму су, између осталих, биле компаније: :  HBIS GROUP Serbia Iron&Steel д.о.о. Београд огранак Смедерево, SCHWING STETTER д.о.о. Смедерево, VICTORY SOLUTIONS д.о.о. Смедерево, ФЖВ ЖЕЛВОЗ д.о.о. Смедерево, JUGOTEX д.о.о. Смедерево, ROLD EAST EUROPE д.о.о. Београд, METECH д.о.о. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д., Центар евроградња д.о.о. Скореновац-огранак EGS GROUP Смедерево, KAIZEN д.о.о. Смедерево, VOĆARESCAR д.о.о. Београд, РАКИЋ ЛТД д.о.о. Смедерево, TOMI TRADE д.о.о. Смедерево, ДОН ДОНд.о.о. Београд, Смедерево и многе друге.

Незапослени су на сајму били у прилици да успоставе непосредан контакт са послодавцима, представе им се и предају им своју радну биографију (CV). На штанду Националне службе незапослени и послодавци су могли да добију све информације о актуелним програмима НСЗ за подстицање запошљавања, док су незапослени добили и помоћ у писању своје радне биографије.

Циљ сајма запошљавања је директно сусретање понуде и тражње, као и промоција незапослених лица одређених знања, вештина и задовољење кадровских потреба послодаваца.

Обзиром да је Сајам посетило више од  800 незапослених лица, очекује се да ће ефекти бити веома добри као што је то било и на ранијим сајмовима.


Закључно са 31.3.2024. године на подручју Подунавског округа, на евиденцији НСЗ, регистровано је 6.568 незапослених лица, што је 14,60% мање  у односу на исти период 2023. године, када је на евиденцији било 7.527 лица. Од укупног броја незапослених лица на крају марта на евиденцији НСЗ, учешће жена у укупном броју незапослених је 3.808 или 57,98%.

На територијиСмедерева број незапослених закључно са 31.3.2024.је био 2.597, што је смањење броја незапослених за 15,06% у односу на исти период 2023.године када је на евиденцији било 2.988 незапослених лица.  Од укупног броја незапослених лица учешће жена у укупном броју незапослених је 1.531 или 58,95%.

      

Poslednje vesti