УРЕЂУЈЕ СЕ ПАРКИНГ ПРОСТОР КОД НОВОГ ГРОБЉА НА ЦАРИНИ

Почетком ове недеље на локацији код Новог гробља на Царини почело је извођење радова на уређењу наведеног простора. Вредност радова са ПДВ – ом износи око 26.160.000,00 динара. Радови се пре свега односе на уређење паркинг места, где ће сада бити обезбеђено шездесет нових паркинг места, а предвиђена су и места за паркирање особа са инвалидитетом. Такође, у плану је и замена старијих објеката новим типским објектима намењеним продаји цвећа, венаца и свећа.

У складу са Пројектом, у оквиру обухваћене површине за извођење радова планирано је и постављање ђубријера, табли за умрлице и плакате, ознаке капија, као и уређење зелених површина. Планирани рок за извођење радова је око шездесет дана.

Poslednje vesti