У ПЕТАК ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, НА ДНЕВНОМ РЕДУ БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ

Одборници Скупштине града расправљаће о десет тачака у оквиру дневног реда. Прва тачка је потврђивање мандата одборника Скупштине града, а друга су питања из области финансија. Ту су три подтачке: предлог одлуке о буџету града Смедерева за 2024. годину, затим предлог кадровског плана градске управе, као и предлог одлуке о реализацији буџета града Смедерева у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите у 2024. години. Расправљаће се и о предлогу одлуке о усвајању предлога плана јавног здравља за период од 2024. до 2028. године. Биће донете и одлуке о минималној висини износа трошкова за текуће одржавање заједничких делова зграда, затим о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника и минималном износу трошкова за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда. Одборници би требало да се сагласе и на планове и програме рада јавних предузећа и установа чији је оснивач град Смедерево. На дневном реду су и питања из области пољопривредне политике и политике руралног развоја, затим предлози решења из области приватног партнерства. Последња тачка о којој ће бити речи на сутрашњој седници градског парламента је измена решења о именовању чланова школског одбора ТТПШ Деспот Ђурађ.

Poslednje vesti