Фестивал поезије Смедеревска песничка јесен расписује конкурс за изложбу фотографија ПЕСМА СВЕТЛОПИСАНА

Награда ПЕСМА СВЕТЛОПИСНА додељује се 2023. године за најуспешнију ауторску изложбу фотографија инспирисану песмом Оплакивање Смедерева Миодрага Павловића.

ОПЛАКИВАЊЕ СМЕДЕРЕВА

Остадосмо без града и без закона,

град је пао.

Не знамо где нам почиње земља,

а свуда је крај.

Зидине с именима нашим падоше,

река их однела.

Војске и путници преко нас пролазе,

нико да к нама дође.

Неће више лепих градова бити

на земљи нашој.

Ноћи дугачке желимо и шуме дубоке

где има вида и без очију.

Да певамо и да се сами себе сећамо,

други су нас заборавили.

И закон трајног срца нека влада

крај срушеног града.

Право учешћа на конкурсу имају аматерски и професионални фотографи, појединци и групе аутора.

 • Аутори на конкурс треба да пошаљу најмање 16, а највише 24 фотографије, са минималним димензијама 3000 пиксела и минималном резолуцијом 300 dpi. Изабрани радови ће бити штампани у формату Б2 (50 цм х 70 цм).
 • Фотографије се шаљу као интегрални пдф документ, а фотографије у поменутом документу имају коначни редослед изложбе.
 • Пдф документ се потписује шифом. У засебном ворд документу у истом мејлу, аутор доставља и разрешење шифре које треба да садржи: име, презиме, адресу пребивалишта и контакт телефон. Уколико је ауторско дело колективан рад, разрешење шифре мора да садржи име и презиме свих аутора, а адресу и контакт телефон само представника ауторске групе.
 • У телу имејла аутор треба да напише следећу изјаву: Сагласан/на сам да се моји лични подаци могу користити у сврху конкурса. Такође, без надокнаде уступам фотографије чији сам власник ауторских права на слободно коришћење Међународном фестивалу поезије Смедеревска песничка јесен у складу са Законом о ауторским и сродним правима и прихватам услове конкурса.
 • Наслов песме је уједно и назив изложбе, док је сама песма интегрални део изложбе. Свака фотографија може бити и додатно потписана појединачним стиховима песме.
 • Подношењем радова на конкурс, аутор гарантује да су све фотографије искључиво његово власништво, односно власништво групе аутора коју представља, и да радови нису уступљени другом правном лицу на коришћење. Представник групе аутора гарантује да има дозволу свих осталих аутора за конкурисање и да их је упознао са условима конкурса.

Награда ПЕСМА СВЕТЛОПИСАНА обухвата:

 • Повељу Песма светлописана
 • израду фотографија за изложбу
 • израду каталога у оквиру издавачке делатности Фестивала што подразумева и његову техничку припрему у складу са фестивалским едицијама у тиражу од 150 примерака од којих аутору припада 30
 • реализацију изложбе и њену поставку у трајању од 15 дана
 • По окончању изложбе у оквиру Фестивала аутор добија изложбу у трајно власништво.

Организатор може да одбије пријаву у случају да иста не испуњава услове конкурса или уколико је на фотографијама приказано нешто што није у складу са важећим законима Републике Србије без обавештавања аутора. Конкурс је отворен до 15. јула 2023. године у поноћ.

Poslednje vesti