ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ О КУПОПРОДАЈИ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Данас је градоначелник Јован Беч свечано уручио уговоре о купопродаји једанаестстамебних јединица у улици Јозефа Шулца за породице избегле из Хрватске и Босне иХерцеговине. Подсећања ради, 25.10.2021. године закључено је двадесет Уговора о закупустамбене јединице, са породицама избеглих на одређено време, тачније шест месеци,након чега је предвиђена могућност куповине наведених станова. Након тог временскогпериода, једанаест породица је поднело захтев за куповину станова, док је девет закупацаподнело захтев за продужење уговора о закупу на нов период од шест месеци. -Скоро двадесет година град Смедерево је прихватао избеглице које су после егзодуса…