РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА У СМЕДЕРЕВУ

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић посетио је Смедерево и састао се са градоначелником Јованом Бечом и сарадницима. Том приликом разговарали су о развојним пројектима у области водног саобраћаја у нашем граду. Перовић је истакао да Агенција, поред осталог, активно ради на развоју марина у Србији. -Студија развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави, коју је Агенција израдила, предлаже Смедерево као једну од потенцијалних локација за будућу марину. У предходном периоду инвестирали смо у израду потребне документације за проглашење лучког подручја пристаништа – марине у Смедереву. Непосредна близина…