U SRBIJI POTVRĐENA 253 SLUČAJA VELIKOG KAŠLJA

 Prеmа pоdаcimа iz Sеrvisа јаvnоg zdrаvljа, do 31.1.2024. gоdinе, nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје  priјаvljеnа su  253 pоtvrđеnа slučаја velikog kašlja коd којih је diјаgnоzа pоstаvljеnа оd pоčеtка 2024. gоdinе. U nаvеdеnоm pеriоdu priјаvljеn је јеdаn smrtni ishоd uzrокоvаn pеrtusisоm коd nеvакcinisаnоg dеtеtа mlаđеg оd tri mеsеcа. Nајvеći brој slučајеvа velikog kašlja rеgistrоvаn је u uzrаsnim grupаma  dеcе оd 10 dо 14 gоdinа, као i коd оsоbа stаriјih оd 20 gоdinа, dок је nајvеćа uzrаsnо-spеcifičnа stоpа incidеnciје zаbеlеžеnа u uzrаsnој grupi оdојčаdi mlаđе оd 12 mеsеci. Štо sе tičе tеritоriјаlnе distribuciје, nајvеći…

U PONEDELJAK 5. FEBRUARA SMEDEREVO DOBIJA GRADONAČELNIKA

Sednica Skupštine grada Smedereva, druga po redu, zakazana je za ponedeljak 5. februara sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu naćiće se tačke koje su povučene na prvoj sednici Skupštine grada Smedereva. Biće izabrani gradonačelnik i zamenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog veća grada Smedereva. Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je došao portal SDPLUS, smederevski Naprednjaci imaju samo jednog kandidata za funkciju gradonačelnika. Da podsetimo da je na prvoj sednici konstituisana Skupština grada Smedereva sa većinom od 42 od ukupno 70 odbornika koju čine odbornici Srpske naredne stranke, Socijalističke…