КОНКУРС ЗА ЗАВИЧАЈНУ ПЕСНИЧКУ НАГРАДУ “СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ”

Смедеревскa песничкa јесен расписује конкурс за традиционалну награду Смедеревски Орфеј, на коме могу учествовати искључиво завичајни песници, то јест ствараоци рођени на територији Смедерева (и они који су већи део свог живота провели у Смедереву). Конкурс ће бити отворен од 15. маја до 1. августа 2023. године.

Услови конкурса:

Аутори шаљу највише две необјављене песме, писане на српском језикућириличним писмом. Уколико песници стварају на неком другом језику, неопходно је дауз оригинални текст доставе и превод на српски језик. Песме треба да будупотписане искључиво шифром;потписане именом и презименомнеће се уврстити у селекцију.

Песме слати електронским путем у истом мејлуса два засебна Ворд документа у прилогу, тако што ће у једном бити песма којом се конкурише, а у другом документу аутор прилаже разрешење шифре и своје податке: име и презиме, адресу пребивалишта, контакт телефон, адресу електронске поште и стваралачку биографију не дужу од 500 карактера.Неопходно је насловити сваки документ –један са назнаком „Песма за конкурс“, а други „Разрешење шифре“.

Овако уређен конкурсни материјал слати на следећу мејл адресу:

smederevski.orfej@gmail.com

Одлуку о победничкој песми донеће стручни жири у року од 30 дана након затварања конкурса, а обавештење ће бити истакнуто на званичној страници Фестивала и у јавним гласилима.

Напомена: Песник који конкурише за награду сагласан је да његова песма, потписана пуним именом и презименом, и његова стваралачка биографија буду објављене у фестивалском зборнику Песнички меридијани Смедерева.Самим учешћем на конкурсу награђени завичајни песник пристаје да присуствује свечаности уручивања награде, о чијем термину ћебити благовремено обавештен. У случају да се не појави на додели признања и не обавести организаторе о разлогу свог изостанка, сматраће се да јеодбио награду и она му нећебити уручена.Награда Смедеревски Орфеј састоји се од истоимене плакете, рада академског вајара Селимира Јовановића и новчаног износа.

Све додатне информације везане за конкурс можете затражити од организатора преко електронске поште: smederevski.orfej@gmail.com

Poslednje vesti