GIZ I NALED ODRŽALI PREZENTACIJU LOKALNIH PLANOVA “VIZIJA LOKALNIH SAMOUPRAVA 2030”

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ I Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj  održali su prezentaciju u kojoj su predstavljeni rezultati I primeri najbolje prakse kod izrade planova razvoja kao krovnog dokumenta lokalne samouprave. Tokom predhodnih godinu dana deset jedinica lokalne samouprave, Velika Plana, GO Palilula iz Niša, Despotovac, Zaječar, Ivanjica, Kladovo, Loznica, Ljig, Smederevo i Subotica, definisalo je viziju, ciljeve i mere za brži ekonomski napredak i stvaranje boljih uslova za život i rad građana i privrede u njihovim zajednicama.

Skupu je prisustvovao gradonačelnik Smedereva Jovan Beč, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Slavica Milovanović i Darko Radojković.

Podsećanja radi, Grad je u aprilu 2022. godine konkurisao na Javni poziv NALED – a za Jedinice lokalne samouprave  za učešće u Projektu ,,Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja” – cilj poziva je identifikovanje i odabir deset JLS za dobijanje tehničke podrške u jačanju kapaciteta u procesu izrade plana razvoja u skladu sa zakonskom regulativom. Nakon toga, u junu m 2022. godine Grad je potpisao Memorandum o saradnji sa GIZ – om i NALED – om sa ciljem da se pruži tehnička podrška u procesu izrade Plana razvoja na principu uključivanja svih zainteresovanih strana. Potom su sledile radionice na kojima su dobijana uputstva za dalje korake u procesu izrade Plana razvoja.

U periodu od 15. maja do 5. juna ove  godine na sajtu grada Smedereva održava se  Javna rasprava za potrebe izrade Plana razvoja grada Smedereva za period 2022. do 2029. godine. Na internet adresi: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva se nalazi Nacrt Plana razvoja grada Smedereva. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj poziva građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da uzme učešće u procesu javne rasprave. Građani mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare da  dostave Gradskoj upravi grada Smedereva, na posebnom obrascu, koji je dostupan na internet stranici grada Smedereva: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva/,kao i poštom  na adresu: Gradska uprava Smederevo, Omladinska 1, 11300 Smederevo, sa napomenom „Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja grada Smedereva za period od 2022. do 2029. godine“, najkasnije do 5.6.2023. godine do 10 časova.

Poslednje vesti