КОНКУРС ЗА “ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ”

У складу са Статутом и Правилником о раду Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен, Организациони одбор 55. Фестивала објављује

ПОЗИВ ЗА НОМИНОВАЊЕ АУТОРА ЗА НАГРАДУ

ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ СМЕДЕРЕВА 2024.

Награда Златни кључић Смедерева је песничко признање које Фестивал, у складу са Одлуком Организационог одбора Фестивала, додељује за песничко стваралаштво намењено деци.

Награда се додељује једном годишње једном аутору за укупно песничко стваралаштво намењено деци.

Награда се аутору може доделити само једном.

Потенцијалног добитника награде могу номиновати:

– издавачи,

– удружења књижевника,

– појединци чији ће предлог потписом подржати још најмање четири особе,

– песници (чланови репрезентативних удружења књижевника) и

– најмање једна трећина чланова Организационог одбора Фестивала.

За сваку номинацију предлагач је дужан да у једном докуменету достави:

– биобиблиографију предложеног аутора,

– образложење номинације не дуже од 3000 карактера,

– и-меил и телефон предложеног аутора,

– име/назив предлагача,

– име, презимe, и-меил и телефон особе за контакт.

Номинације се достављају изкључиво у електронској форми на и-меил pesnickajesen@gmail.com.

Приликом слања у опцији наслов обавезно написати Номинација за награду Златни кључић Смедерева 2024.

Крајњи рок за подношење номинациа је 25. фебруар 2024. године.

О добитнику награде Златни кључић Смедерева одлуку доноси трочлани жири који именује Организациони одбор Фестивала на предлог уредника програма.

Имена чланова Жирија биће саопштена јавности тек пошто одлука о награди буде донета.

Подносилац номинације и забрани аутор биће обавештени лично, а јавност на конференцији за новинаре или саопштењем упућеним медијским кућама, у року који одреди Организациони одбор.

Награда Златни кључић Смедерева састоји се од:

– плакете Златни кључић Смедерева,

– повеље Златни кључић Смедерева,

– новчаног износа чију висину за текућу годину утврђује Организациони одбор Фестивала,

– објављивање књиге изабраних песама у Едицији Златни кључић.

Присуство награђеног аутора је обавезно на свечаности уручивања награде.

Детаљније информације о награди Златни кључић Смедерева могу се пронаћи у Правилнику који се налази на сајту МФП Смедеревска песничка јесен www.spj.rs

Poslednje vesti