ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У СМЕДЕРЕВУ

После нешто више од педесет година, Град Смедерево добиће трансфер станицу, чиме ће решити један од највећих проблема, а то је изношење и депоновање комуналног отпада. Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем, реализује се у близини постојеће градске депоније, на површини од 1,7 хектара. Град је у циљу решавања проблема депоновања, рециклаже и искоришћења отпада припремио сву неопходну техничку и планску документацију за реализацију пројекта трансфер станице. На поменутој локацији планирана је изградња прерађивачко-комунално-складишног комплекса за прикупљање, прерадњу, селектовање и балирање комуналног отпада са целокупне територије Смедерева, у складу са савременим стандардима из ове области.

Тим поводом, градоначелник Смедерева Јован Беч обишао је почетак радова на изградњи трансфер станице и разговарао са извођачима радова. Планирано је да радови буду завршени у наредних годину дана.

Трансфер станица се састоји из хале за прераду и селектовање отпада, платоа за одлагање балираних продуката за рециклажу, затим платоа са контејнерима за примарно селектовани отпад, те боксева за кабасти отпад, као и објеката за особље и других пратећих објеката.

Вредност овог значајног пројекта за град, који се реализује уз подршку Министарства заштите животне средине је 341,4 милиона динара са ПДВ – ом, од чега се 20% финансира из буџета Града Смедерева, а остатак из средстава ресорног Министарства.

Градоначелник Смедерева Јован Беч је путем друштвених мрежа још једном изразио велику захвалност Министарству заштите животне средине и министарки Ирени Вујовић, јер је показала разумевање када је реч о вишегодишњем проблему за наш град и суграђане, а то је изношење и депоновање комуналног отпада.

Poslednje vesti