ПРИТВОРЕН МУШКАРАЦ ЗБОГ КРШЕЊА ПОРОДИЧНИХ ОБАВЕЗА И ЗАПУШТАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕТЕТА

Основно јавно тужилаштво у Смедереву поднело је предлог за одређивање притвора против Г.П. (36 година) због постојања опрадане сумње да је извршио кривично дело кршење породичих обавеза и кривично дело запуштање и злостављање малолетног лица.

Наиме, оправдано се сумња да је окривљени у току 2023. године своју мајку, стару 59 година, која је дужи врменски период болесна и непокретна те није у стању да се сама о себи стара, оставио у тешком положају, услед чега је наступило тешко нарушавање здравља оштећене, на тај начин што ју је оставио без надзора у нехигијенским условима, у делу куће која као целина није подобна за живот. Након обавештења од стране службе ургентно-пријемног блока Опште болнице у Смедереву, а након што је оштећена примљена на наведено одељење у дезорјентисаном стању и са видним повредама по телу, по налогу јавног тужиоца извршен је увиђај којом приликом је утврђено да оштећена има видне повреде по телу у виду отворених рана и хематома, услед дуготрајног лежања у неадекватним условима, на поломљеном кревету који је био натопљен мокраћом и фекалијама.

Такође, окривљеноме се ставља на терет и да је у наведеном периоду свог сина старог 9 година принуђавао на претеран рад и рад који не одговара његовом узрасту, на тај начин што је малолетног оштећеног обавезивао и приморавао да сам спрема оброке за његову баку, као и за малолетну сестру стару 11 година која је ометена у развоју, да чисти фекалије из собе у којој је боравила његова бака која није била у могућности да устаје из кревета и да се самостално брине о себи и својим физиолошким потребама, као и да обавља друге послове који нису у складу са његовим узрастом.

По налогу јавног тужиоца окривљеноме је најпре одређено задржавање, а затим и одређивање притвора због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, као и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Кривично дело Запуштање и злостављање малолетног лица врши лице које грубим занемаривањем своје дужности збрињавања и васпитавања запусти малолетно лице о којем је дужно да се стара, или друго лице које злоставља малолетно лице или га принуђава на претеран рад или рад који не одговара узрасту малолетног лица или на просјачење или га из користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне за његов развој. Зависно од конкретног облика наведеног кривичног дела, запрећена је казна затвора до три, односно до пет година.

Кривично дело кршење породичних обавеза чини свако ко кршењем законом утврђених породичних обавеза остави у тешком положају члана породице који није у стању да се сам о себи стара. Ако је услед дела наступило тешко нарушавање здравља члана породице, учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

Poslednje vesti