ПРОЈЕКАТ ТОПЛИФИКАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Наш суграђанин, Смедеревац и Железарац, Никола Тасић Цале, дипломирани машински инжењер у пензији, пре свега као велики локал патриота који је до сада објавио неколико књига сећања на људе и догађаје у Смедереву током прошлог века, желео је да да свој допринос у решавању проблема у нашем граду. Један од великих, а можда и највећи, посебно последњих месеци, а нарочито у зимском периоду је висок проценат загађења ваздуха. Једно од решења за то је пројекат топлификације града Смедерева, а који већ постоји, на шта нас управо Цале и подсећа, али и даје своје коментаре о целом проблему и нуди решења у вези са финансијском конструкцијом и логистичком подршком, које су неопходне у његовој реализацији.

„СДКафе“… “Спровођење еколошких акција на уређењу животне средине, покретање актуелних иницијатива које би допринеле решавању еколошких проблема, израда карте загађивача – еколошки атлас Града Смедерева, организација трибина, пројекције едукативних филмова, стручна предавања, промоције еколошке литературе.

Верујемо да у Смедеерву постоји довољно развијена свест о потреби за еколошким деловањем, с обзиром на то како изгледа наше окружење. Трудићемо се максимално да подигнемо еколошку свест и да наше деловање има реалне и стварне резултате.”

„Политика“… „Загађеност ваздуха у Смедереву не јењава, ретки су дани када су вредности суспендованих честица у границама прописаних вредности. Након што су се мештани три најугроженија села око Железаре, Радинца, Вранова и Раље, јавно побунили, уследиле су најаве кинеске компаније  да ће направити помаке у заштити животне средине.

Док се на то чека, Смедеревом су почели да круже црвени беџеви. Најпре је машту грађана заголицала њихова појава на друштвеним мрежама, а од пре неколико дана све их чешће можемо видети на реверима Смедереваца. О чему је реч?

Удружење грађана за подршку одрживом развоју „Про.Ток 21” покренуло је иницијативу „Црвени беџеви” којом позива грађане да ношењем овог симбола истакну своје право да удишу чист ваздух.

Како је Смедерево један од најзагађенијих градова у Србији, и готово свакодневно се налази у црвеној, алармантној зони по степену загађености ваздуха, црвени беџ управо симболише аларм. Циљ кампање је да се Смедеревци  анимирају и уједине у борби за здравији живот“….

Већ неколико година наш „Локални еколоки покрет“ органиује протесте због  великог загађења нашег града и околине и углавном се то сведе на констатацију да је узрок Железара, нешто се проговори на телевизији, напише у новинама и на томе се остане. Иначе, мерења су показала да је повећан садржај азот-диоксида и чађи, а смањен је садржај сумпор-диоксида и укупних таложних материја. Агенције за заштиту животне средине забележила је да је чак 5 пута већа вредност мерних честица, на основу којих се утврђује загађеност ваздуха. Због тога у послење време протесте у граду организује и покрет „Црвени беџеви“, што  је исто као и оно што од оног првог остане -„да је нешто било и да смо ми њима казали“!

И све ово је дивно и „красно“, али и „Локални еколошки покрет“ и „Црвени беџеви“ треба да се радикалније обрате Властима у Граду Смедереву и у Републици Србији, и предложе предузимање одлучнијих мера у циљу реализације пројекта Топлификација Града Смедерева коришћењем отпадне топлотне енергије из Железаре. Јер, постојећа сазнања, виђења и пракса показују да сви градови у Европи и Свету, који имају Желазару, одавно и обилно користе отпадну топлотну енергију из својих постројења, и то како топлу и врелу воду, тако и високо-пећни гас ! Већ дуже време негде „чучи“ урађени пројекат и студија оправданости за реализацију овог значајног пројекте, а постоје и сви услови за то, па ево :

autor fotografije S. Pantić

1) Кинеска компанија „Hestil”, раније енглеско име HBIS  grupa (Hebei Iron and Steel), највећа је железара у Кини и друга по величини у свету.  Она је 18.04.2016.г. са Владом Србије потписала купопродајни уговор за Железару Смедерево, којим је та кинеска компанија преузела 98 имовинских целина Железаре за 46 милиона евра, па је тако смедеревска Железари постала -„Hesteel Serbia Iron end Steel”.

2) Од тада су се створили потребни и довољни услови да се покрене иницијатива о оживљавању, односно о наставку реализације Пројекта Толификација града Смедерева – коришћењем отпадне топлотне енергије из технолошких процеса у смедеревској Железари -„Hesteel Serbia Iron end Steel”..

3) Пројектна документација и мерења показују да отпадна топлотна енергија из Железаре : Агломерација, Висока пећ (2), Конверторска Челичана и Топла ваљаоница износи – Укупно : 13МW+77МW+43МW+10МW=133МW !!!

4) Још 21.01.2017.године отвотена је “Bank of China”  и са њеним доласком очекује се експоненцијални раст инвестиција у нашу земљу, јер је управо та банка отпочела финансирање железаре у Смедереву, изјавио је тада председник Србије Томислав Николић. Дакле “Bank of China  отворена је у Србији и то треба да се искористи као могућност финасирања за реализацију пројекта Топлификација Града Смедерева коришћењем отпадне топлотне енергије из Железаре.

5) Србија има јако неповољан енергетски биланс. У структури потрошње примарних енергената доминира угаљ. Разлог великог учешћа угља је његова употреба као основне сировине за производњу електричне енергије. Преостала два важна енергента, сирову нафту и природни гас, Србија увози претежно из Русије, због чега је јако енергетски зависна. Са друге старане Србија троши 2,5 пута више енергије од светског просека одн. 4-5 пута више од европског. Иначе, на увоз енергената Србија потроши чак 2 милиона Евра годишње.

6) По оцени ЕУ и вођених разговора са њиховим представницима, Србија има веома лошу еколошку заштиту. Констатовано је да је у Србији најлошије стање у области екологије, јер је у њој и мало слуха, а још мање пара. Брига о животној средини  је приоритет  од свеукупног значаја  за  очување људске егзистенције, здравог развоја друштва и битан фактор за ниво живота становништва.

7) Још као Председник Владе Србије, Александар Вучић је приликом посете Француској (15. и 16. септембар 2016.) водио разговоре са привредницима и нагласио да су вођени и разговори са Компанијом Париских топлана о сарадњи и могућем улагању у развојне пројекте у Србији.

autor fotografije S. Pantić

Многи грађани, али и стручни људи, говорили су да је ово одличан пројекат који нажалост, није спроведен !  О овој теми аутор текста говорио је на телевизији  РТС1 и на локалној ТВ, а пројекат и мере за његову реализацију објављени су у „Политици“ и „Блицу“, као и на Порталу СДКафе ! Иако су реакције од тадашњих званичника и биле – оне су биле само вербалне !

Овде се мора нагласити да се реализацијом пројекта Топлификација Града Смедерева, коришћењем отпадне топлотне енергије из Железаре омогућава :

– Избацивање (гашење) свих котларница које обезбеђују загревање стамбеног и пословног простора,

– Повећање конзума стамбеног простора по фазама, најпре у Првој фази ца.100%, затим у Другој фази cа. 25 % и  осталог конзума cа.70 %,

– Најекономичнији, најпоузданији и најквалитетнији систем загревања свих просторија,

-Повећање стандарда живота грађана, уз побољшање еколошких услова, смањењем аерозагађења,

– Драстично смањење увоза нафтиних деривата и природног гаса,

– Драстично смањење нерационалне потрошње елактричне енергије,

– Драстично смањење садашње цене грејања за 50 %,

 Повећање властитог енергетског биланаса Железаре и приходовање по основу испоруке топлотне енергије,

Топлификација – Даљинско грејање Града Смедерева

Даљинско грејање, које многи називају и централним грејањем, је систем у којем се топлотна енергија производи у некој централној јединици система, а затим се кроз систем цевовода посредством грејног флуида (воде или уља,) спроводи до грејних тела – радијатора, а ови конвекцијом топлоту предају ваздуху око себе, тиме загревајући просторије. Даљинско грејање је најбољи начин грејања насеља како у свету тако све више и код нас. Дистрибутивна мрежа садржи велику количину топле вода која је од есенцијалног значаја за функционисање система и за предају топлоте.

Принцип даљинског, одн.централног грејања

Пројекат Топлификације Града Смедерева

1.Уводне напомене

Овај пројекат за загревања Града Смедерева и приградских насеља заснива се на  принципу коришћења отпадне топлоте из технолоких процеса у погонима и топлотне енергије из Енергане Железаре. Овакав начин коришћења тзв. нус-енергије, или енергије која одлази у „луфт“, како се то у народу каже, примењен је у многим земљама Европе и Света у којима постоје исти или слични производни процеси, али и потреба за коришћење топлотне енергије. Идеја о топлификацији града Смедерева и околине на овај начин присутна је од самог почетка изградње Железаре.

Почетком 90-тих година ова идеја је заживела, па су донете одлуке Скупштине општине и менаџмента Железаре да се приступи изради и реализацији Пројекта о топлификацији града Смедерева. У том циљу на нивоу града формирано је Јавно Предузеће Топлификација, које је имало задатак да обезбеди сву потребну инвестиционо-техничку документацију. Иако су крајем 90-тих година започети радови на магистралном топловоду код Железаре, нажалост због познатих разлога и без кривице Јавног Предузећа Топлификација, радови су обустављени.

2.Потребе за израдом овог Пројекта произашле су из следећих чињеница:

-Централно грејање стамбеног, друштеног и пословног простора обавља се на нерационалан начин, како са аспекта броја извора топлотне енергије – 64 котларнице, тако и са аспекта коришћења скупих увозних  енергената – нафтини деривати и природни гас,

-Постојећи производно-дистрибутивни капацитети техничко-технолошки су јако застарели (тада 30-так година) и са великим губицима (ца.30%),

-Смедерево спада у групу градова у којима је најмањи број стамбених јединица (ца. 17%) прикључених на систем централног грејања,

-Велики број котларница у граду (64) и са преко 10 хиљада индивидуалних димњака доприносе да Смедерево буде један од најзагађенијих градова,

-Оптимална удаљеност фабрике Железаре од града (ца.7 км), са великом могућношћу коришћења отпадне топлоте из технолошких процеса у погонима, која може да обезбеди најрационалнију топлотнну енергију за ову  намену.

3.Реализацијом овог Пројекта омогућава се :

– Избацивање (гашење) свих котларница које обезбеђују загревање стамбеног и пословног простора,

– Повећање конзума стамбеног простора по фазама, најпре у Првој фази ца.100%, затим у Другој фази ца.25 % и  осталог конзума ца.70 %,

– Најекономичнији и најпоузданији и најквалитетнији систем загревања просторија,

– Повећање стандарда живљена грађана, уз побољшање еколошких услова, смањењем аерозагађења,

– Драстично смањење увоза нафтиних деривата и природног гаса,

– Драстично смањење нерациналне потрошње елактричне енергије,

– Драстично смањење садашње цене грејања за cа. 50 %,

– Повећање властитог енергетског биланаса Железаре и приходовање по основу испоруке топлотне енергије,

4.Програм реализације Пројекта

– На основу извршених прорачуна и мерења у конкретним условима утрђена је расположива снага извора топлотне енерегије у погонима Железаре за конзум од 212 МW.

– Из низа економско-финансијских и техничко-технолошких разлога реализација Пројекта дефинисана је у две фазе,

1- У првој фази пројектује се задовољење од 112 МW рекуперацијом отпадне топлоте из најповољнијих технолошких погона (Агломерација, Конверторска челичана и Топла ваљаоница). Ова фаза планира се да се реализује у 3  етапе у 3 године, и свака етапа се раелизује фукционалним обезбеђењем једног од тенолошких система. За ову фазу обезбеђена је сва потребна инвестиционо-техничка документација, а добијене су урбанистичка и грађевинска дозвола за деоницу магистралног топловода од Железаре до Папазовца.

2- За другу фазу потребна инвестиционо-техничка документавција урадиће се по звршетку прве фазе, тј. кад се створе неопходни услови. Сходно досадашњим прорачунима могуће је повећање конзума за још 90 МW.

5. Техничко-технолошка концепција Пројекта

У погонима Железаре у којима се врши рекуперација отпадне топлотне енергије уграђују се одговарајући измењивачи топлоте. Уграђени измењивачи повезани су цевним ситемима са главном пумпном станицом, а ова са преносном мрежом, одн., са главним магистарлним топловодом. Пумпна станица транспортује у потисни вод, тј. у преносну мрежу топлу воду у режиму 130/75⁰C и притиска HP25 бара.

Дужина трасе од главне пумпне станице до крајње тачке магисталног топловода (у Излетничкој улици) је ца.12 км. Остали део примарног топловода чине краци са огранцима (градска примарма мрежа), који повезују магистарални вод са топло-предајним станицама. Од Папазовца један крак топловода одлази на Царину према насељу Милоје Ђак и околину, а други крак топловода улази у центарлни део града преко Убилаца.   

У топло-предајним станицама дистрибуирана топлотна енергија предаје се секундраном систему – индиректно измењивачима топлоте вода-вода. Параметри секундарног система су 90/70⁰C и притиска HP6 бара. Након предаје топлоте секундарном систему, топла вода се, преко пумпне станице враћа у измењиваче топлоте, ту се врши догревање и наставља кружни ток циркулације. Контрола, регулација и управљање радом система врши се из диспечерског центра, који се налази у пумпној станици, са могућношћу његовог постављања и у самом граду, због евент. ефикаснијег рада.

6.Обухват Пројекта

-Предвиђа  се да овај даљински систем грејања загрева 117 хиљада становника са обухватом од 64 хиљада у центалном делу града,

– Рачуна се да дужина грејања буде 6 месеци, одн. 180 дана у години,

– Полаз за прорачун била је просечна спољна температура ваздуха током грејне сезоне +4⁰ Ц,

*Примарна мрежа система топловода  има следеће карактеристике :

а-Топла вода има температуру са променом од 150⁰/75⁰C на 130⁰/75⁰C, јер се користе предизоловане цеви,

б-Дужина примарног топловода је ца. 12 км,,

ц-Притисак воде у топловоду је 25 бара,

д-Снадевање система топловода спроводи се из 2 пумпне станице,

*Секундарна мреже снабдева 140 измењивача са следећим параметрима :

а-Топла вода у секундарној мрези је са температуром 90⁰/70⁰C 

б-Дужина секундарне мреже је ца. 8 км,

ц-Притисак  воде у секундарној мрежи је 6 бара,

Прва Фаза : Пумпе за снабдевање  (рециркулација, циркулација и за одржавање притиска) система у главној пумпној станици – 6 ком.

Друга Фаза : Пумпе за снабдевање (циркулација) система у главној пумпној станици  – 2 ком.

Пумпе за снабдевање у станици измењивача топлоте на Царини (циркулација и за одржавање притиска) – 2 ком.

Измењивач топлоте на извору топлотне енергије : Агломерација, Конверторска челичана и Топла вљаоница.

Поред горе наведеног  предвиђа се и коришћење природног, високопећног и мешаног гаса за догревање појединих јединица у систему топловода, одн. измењивача топлоте.

7.Економско-Финансијски елементи Пројекта

У периоду истраживања и дефинисања техничко-технолошког пројекта урађено је и више студија, па и студија оправданости (Физилити), које показују позитивне ефекте овог Пројекта, као што су, уосталом, показали и слично изведени системи даљинског грејања. Проверу и оцену Инвестиционог програма извршио је Институт за економику и инвестиције Београдске банке и оверио позитивне резултате. Као јака повољност овог Пројекта показала се исплативост улагања након 7,5 година !

На бази тих студија и програма инвестициона вредност овог Пројекта утврђена је на ца. 25 милиона Евра. Финансијаска конструкција у појединим временским периодима дефинисана је према клими надлежних Државних и Општинских органа и других субјеката, заинтересованих за реализацију овог Пројекта.

У постојећим околностима финасирање овог Пројекта треба да се очекује од субјеката, који за његову релазацију имају интереса, а то су :

– Влада Републике Србије,

– Град Смедерево,

– Испоручилац топлотне енергије – Железара -„Hesteel Serbia Iron end Steel”.

– Корисници топлотне енергије  (постојећи и нови),

– Испоручиоци опреме и извођачи радова,

– Електопривреда Србије,

– Асоциајције и организације за заштити животне средине,

– Иностане и домаће финасијске институције ; банке и фондови

Код опредељења за реализацију овог Пројекта неопходно је да се од горе наведених субјеката формира извесни Конзорцијум, који би њиме  координирао.

8. Учесници у изради и реализацији Пројекта били су :

1) Инвестиционо техничка документација:-Енергопројект-Београд, -Термоенерго-Инжењеринг-Београд, -ЦИП- Београд, -Интитут за Металургију-Железара Смедерево, -Институт за економију и инвестиције-Београдска банка -Београд.

2) Испоручиоци опреме и извођачи радова : -Изолир-Зрењанин, -Монт и Грађевинар-Железара Смедерево, -Минел-  Београд, -Рад-Београд.

3) Финасирање израде Пројекта вршили су : Влада Ребублике Србије, Скупштина Општине Смедерево, Железара  Смедерево, Изолир-Зрењанин и ЈП Топлификација-Смедерево.

9.Остварена је и пословно техничка срадња са иностараним компанијама :

DEG- Данска, I.C.MILER- Данска,  RAUTARUKI- Финска, CONEST- Италија, BAGERS-PROMET – Румунија, BOMA-Аустралија, Компанија Париских Топлана- Француска, REPER – Програм регионалне реконструкције животну средине за југоисточну Европу.

10. Дефинисане су мере и активности

Након тада завршеног Пројекта-Топлификација Града Смедерева – биле су дефинисане мере и активности за његову реализацију, актуелне за ондашње друштвено и економско стање Државе и Града.

Важна напомена : До релевантних података за овај текст, који су дати у Пројекту -Топлификација Града Смедерева-, дошли смо љубазношћу и предусетљивошћу директора новооснованог Јавног Предузећа -Грејање -, господина Владимира Кулагића.

 И овом приликом мере и активности за реализацију Пројекта-Топлификација Града Смедерева- треба да се дефинишу на следећи начин:

1-Да Градско веће Смедерева донесу одлуку о наставку реализације овог Пројекта,

2-Да Градско веће Смедерева затражи од Јавног Предузећа Грејање формирање Пројектног тима за реализацију Пројекта,

3-Да Скупштина и Градско веће Смедерева затраже од Владе Републике Србије материјалну помоћ за  реализацију Пројекта,

4-Да Скупштина и Градско веће Смедерева затраже од Владе Републике Србије да се са овим Пројектом конкурише у ЕУ Приступним фондовима ради добијања финасијских средстава за реализацију Пројекта,

5- Да се са реализацијом овог корисног и исплативог Пројекта крене што пре.

Приредио :                                                                                             Смедерево

                                                                                                                22.септ.2016.г.

Никола Тасић Цале

Дипл.маш.инжењер (У пензији)

Стари Смедеревац и Железарац

autor fotografije S. Pantić

Poslednje vesti

One Thought to “ПРОЈЕКАТ ТОПЛИФИКАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА”

  1. NIKOLA TASIĆ CALE

    ALO POKRETI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, GDE SU VAŠI KOMENTARAI ? GDE SU SADA CRVENI BED\EVI I LOKALNI EKOLO[KI POKRET ? DAJTE KOMENTARE, PREDUYMITE SADA NEKE AKCIJE.EVO JA SAM VAM DAO KNKRETENA PREDLOG.

Leave a Comment