Пројекат „Унапређење искуства за посетиоце Смедерева и Доњег Подунавља, унапређењем производа културног наслеђа и туристичких услуга“

Пројекат „ЕУ за културно наслеђе и туризам“ додељује преко 650.000 евра бесповратних средстава из предприступних ИПА фондова Европске уније за пројекте намењене унапређењу туристичке понуде и културног наслеђа у седам градова и општина у Источној Србији и Доњем Подунављу, међу којима је и град Смедерево.

Општи циљ Пројекта је унапређење туристичке понуде и инфраструктуре у Доњем Подунављу Србије кроз ефикасније коришћење културних и туристичких добара, чиме се доприноси реализацији циљева стратегије ЕУ за развој Подунавља.

Пројекат „Унапређење искуства за посетиоце Смедерева и Доњег Подунавља, унапређењем производа културног наслеђа и туристичких услуга“/„Improving experience for the visitors of Smederevo and Lower Danube Region, by enhancing cultural heritage products and tourist services“, финансира Европска унија и немачко Савезно Министарство за економску сарадњу и развој BMZ, а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу GIZ, кроз Програм ЕУ за културно наслеђе и туризам

Укупна вредност пројекта износи 87.354,50 евра, од чега је донација 68.854,50 евра, док учешће града Смедерева износи 18.500 евра.

Резултати планирани кроз овај Пројекат, директно су повезани и са идентификованим изазовима који се односе на промоцију туризма у Дунавском региону у Србији. Очекивани резултати су такође у складу са стратегијама локалног економског развоја у Дунавском региону, Стратегијом развоја туризма Србије и Стратегијом развоја туризма града Смедерева.

 Специфични циљ Пројекта је унапређење туристичке инфраструктуре у Смедеревској тврђави, споменику културе од изузетног значаја за Србију и Европу у виду постављања објекта за потребе Туристичког инфо центра са додатним садржајима.

Смедеревска тврђава, као главна туристичка атракција у граду, привлачи највећи број посетилаца. На основу продатих улазница, више од 40.000 посетилаца посети Мали град Смедеревске тврђаве годишње. Међутим, број туриста је много већи јер се за време манифестација које се организују у Тврђави као што су Смедеревска јесен, Театар у Тврђави, Дунав филм фест, Витешки фестивали и др. не бележи број посетилаца.

Смедеревска тврђава је у већини случајева прва локација за обилазак града, али и прва дестинација за обилазак Доњег Подунавља, па је отварање Туристичко-информативног центра у Смедеревској тврђави више него неопходно. Током пандемије, структура посетилаца Смедеревске тврђаве се значајно променила у смислу повећаног броја појединачних посета или посета мањих група у односу на велики број досадашњих екскурзија и организованих посета. Ова врста посетилаца има већу потребу за додатним информацијама о дестинацији у односу на групе које су долазиле у организацији туристичких агенција. Функционисањем Туристичко-информативног центра би се задовољиле потребе савремених туриста, њихов боравак на дестинацији би био пријатнији, а добили би поуздане информације о граду као и о главним туристичким атракцијама Доњег Подунавља, које би утицале на њихову одлуку да дуже остану на дестинацији и тако остваре додатну потрошњу.

Осим побољшања квалитета туристичке понуде и услуга, реализацијом Пројекта би се ојачала повезаност туристичких превозника у граду, као и сарадња између градова Доњег Подунавља у циљу повећања видљивости Доњег Подунавља као туристичке дестинације.

Poslednje vesti