РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРБИЈИ

Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, расписала је 5. септембра изборе за чланове националних савета националних мањина за 13. новембар 2022. године.

Након четири године расписујемо редовне изборе за чланове националних савета националних мањина. Чланове за националне савете бирају 23 националне мањине, од тога је 19 националних мањина испунило услове за непосредне изборе, а четири путем електорске скупштине, изјавила је Чомић и позвала припаднике националних мањина да се  упишу у посебан бирачки списак, како би искористили право да учествују на изборима и буду бирани односно бирају чланове националног савета своје националне мањине. Национални савети као тела мањинске самоуправе остварују своја овлашћења у области културе, образовања, обавештавaња и службене употребе језика и писама и они одговарају грађанима који су их бирали, а ми сви заједно одговарамо за оцену самих припадника националних мањина о томе како живе у Србији, нагласила је Чомић.

Редовни избори за чланове националних савета националних мањина одржавају се сваке четири године, колико, према Закону о националним саветима националних мањина, траје мандат једног сазива националног савета. Законом је прописано да се редовни избори за чланове свих националних савета, па и за чланове првог сазива националног савета одржавају истовремено односно истог дана. Постоје два начина избора чланова националних савета: непосредно и путем електорске скупштине.

Министарство је 3. септембра 2022. године у 24 часа привремено закључило посебне бирачке спискове, који се воде за 23 националне мањине, како би се утврдило које националне мањине ће национални савет бирати на непосредним, односно електорским изборима.

На основу привременог закључења посебног бирачког списка утврђено је да је 19 националних мањина испунило услов за непосредне изборе (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, пољска, ромска, руска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, чешка), а четири за изборе путем електорске скупштине (горанска, македонска, црногорска и хрватска).

Након привременог закључења, упис припадника националних мањина у посебан бирачки списак је настављен 4. септембра 2022.

ПРЕУЗЕТО СА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

Poslednje vesti