СТАЊЕ ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ПУ СМЕДЕРЕВО У ОКТОБРУ 2023. ГОДИНЕ

Полицијска управа у Смедереву је, и у месецу октобру, остварила веома добре резултате на сузбијању свих облика криминала, тако да је одржано повољно и стабилно стање безбедности.

Настављено је са радом на превенцији криминала и сузбијању вршења кривичних дела из свих области, а нарочито кривичних дела са елементима насиља.

Припадници Полицијске управе постигли су значајне резултате на сузбијању неовлашћеног држања и трговине наркотицима и открили 17 кривичних дела у вези са дрогом.

Непрекидно присуство полицијских службеника имало је за резултат да су у 19 случајева извршиоци ухваћени на делу, односно током извршења разних кривичних дела.

Настављене су и активности полицијских службеника у близини угоститељских објеката где се окупља већи број младих, што је допринело да јавни ред буде стабилан.

Током октобра месеца полицијски службеници су успешно обезбеђивали јавне скупове, нарочито спортске приредбе са повећаним ризиком, на којима су брзим и успешним интервенцијама спречили нарушавање јавног реда у већем обиму.

Посебна пажња посвећена је оперативном раду на расветљавању кривичних дела насилничког понашања испред угоститељског објекта „Кристал“ и у „Скроз доброј пекари“ у Смедереву, који је резултирао хапшењем и процесуирањем извршилаца.

Полицијски службеници Полицијске управе Смедерево су и даље свакодневно присутни у 88 школских објеката у Подунавском округу, уз појачане превентивне активности у оквиру пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“. За ученике 5. и 7. разреда организоване су 202 радионице, највише на тему „Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу“.

Током друге половине октобра, на основу сарадње Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарсва јавне безбедности Народне Републике Кине, у Смедереву су реализоване заједничке патроле, у којима је учествовало 9 припадника кинеске полиције, уз позитивне реакције грађана и кинеских држављана који живе на нашем подручју.

Припадници саобраћајне полиције су континуирано присутни у зонама школа и пешачких прелаза, у циљу превентивног деловања и откривања саобраћајних прекршаја. Активностима на осталим саобраћајницама у граду и општинама остварено је повољно стање безбедности у саобраћају, осим са аспекта броја погинулих лица, којих је у октобру укупно било 5, од чега 2 пешака на ауто-путу и један у Радинцу. Oве последице су настале непоштовањем саобраћајних прописа, као што је непрописно кретање пешака и прелажење саобраћајница на местима где то није дозвољено. С тим у вези, против два возача правних лица која се баве превозом путника поднета је пријава због заустављања на ауто-путу ради примања путника, о чему је упозната надлежна инспекцијска служба, која ће предузети мере из своје надлежности, у циљу спречавања оваквих појава.

Настављена је и акција провере прописног држања оружја са одобрењем, у току које је у протеклом месецу извршено више од 2.000 контрола, а проценат откривених неправилности се задржао на око 2%, што потврђује да грађани Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, у већини, савесно и прописно држе и чувају оружје.

У складу са Законом о полицији, који прописује јавност рада Министарства унутрашњих послова, и уз изузетну сарадњу са надлежним тужилаштвима, Полицијска управа у Смедереву ће о свим активностима и резултатима рада и даље редовно обавештавати јавност.

новембар 2023. године

Смедерево Начелник ПУ Смедерево

Пуковник полиције

Весела Миловановић

Poslednje vesti