Novogodišnji paketići, poklon grada Smedereva deci rođenoj u periodu od 2013. do 2023. godine

Grad Smederevo poziva roditelje, staratelje, hranitelje i usvojitelje dece sa
teritorije grada Smedereva koja su rođena u periodu od 1. januara 2013. do 15.
decembra 2023. godine da se prijave na Javni poziv za dodelu novogodišnjih
paketića. Pravo na novogodišnje paketiće imaju deca čiji jedan od roditelja,
odnosno staratelj, hranitelj ili usvojitelj ima prebivalište ili boravište na teritoriji
grada Smedereva. Rok za podnošenje prijava je od 20. novembra do 15.
decembra.

Poslednje vesti