1.APRILA POČINJE UPIS DECE U PRVI RAZRED

Upis prvaka za školsku 2019/2020. godinu zvanično počinje 1. aprila. Roditelji odnosno staratelji koji žele da im dete pohađa školu kojoj ne pripada teritorijalno, međutim, imali su  rok do 1. februara da izaberu odgovarajuću školu. Posle ovog roka, moguć je upis prvaka samo u školi kojoj po adresi stanovanja dete teritorijalno pripada.

Škola ima rok do 30. aprila da obavesti roditelje, odnosno staratelje o njihovom zahtevu za upis prvaka u školu kojoj teritorijalno ne pripada. Važno je da roditelji prijave dete na vreme, kako bi se znao tačan broj đaka. To je bitno iz više razloga. Prvi je kapacitet škola, jer pojedine škole ne mogu da prihvate svu zainteresovanu decu.

Drugi razlog može da bude eventualne podele besplatnih udžbnika, deci koja na to imaju pravo. Da li će toga i biti, odlučuje Vlada Republike Srbije.

Prilikom prijave deteta, roditelj, odnosno staratelj u sekretarijat škole dоnosi:

Izvod iz matične knjige rođenih,   Uverenje o prebivalištu deteta, zatim Potvrdu o pohađanju pripremnog ,  predškolskog programa  koju  izdaje ustanova, odnosno vrtić  u kome dete pohađa predškolski program, po okončanju programa.  Takođe od dokumenata su neophodni i Potvrda o zaposlenju roditelja u slučaju  da planirate da vaše dete ide u odeljenje sa produženim boravkom, škola će najverovatnije da vam traži i ovaj dokument koji će vam izdati u firmi u kojoj ste zaposleni. Za prijavu deteta tzreba poneti i Dokaz o prebivalištu roditelja, kao i Dokaz o obavljenom lekarskom pregledu i izvršenoj vakcinaciji .

Pregled u Domu zdravlja odvija se u tri koraka: Najpre izabrani pedijatar daje upute za specijalističke preglede i laboratorijske analize. Moguće je da preglede specijalista treba zakazati.

Drugi korak su specijalistički pregledi  kod  otorinolaringologa, oftalmologa, fizijatra, logopeda, stomatologa i laboratorijske analize krvi i urina. Poslednji korak je ponovni povratak kod izabranog pedijatra gde se obavlja   završni deo sistematskog pregleda, provera vakcinalnog statusa i vakcinacija. Do upisa u osnovnu školu dete je već trebalo da bude vakcinisano protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zauški i rubeola. Vakcinacija pred polazak u osnovnu školu obuhvata: revakcinaciju  protiv difterije i tetanus, zatim još dve revakcinacije  protiv dečje paralize i  MMR  protiv malih boginja, zauški i rubeole.

Svu prikupljenu dokumentaciju roditeli donose  sekretaru škole u koju žele  da upišu  dete. Tada će biti  zakazan termin za testiranje deteta kod školskog psihologa i pedagoga, ili će o tome roditelji  biti obavešteni naknadno.

U okviru testiranja kod psihologa i pedagoga ispituje se emotivna  zrelost deteta – koliko je samostalno, spremno da se odvoji od porodice, da ima obaveze, zatim  socijalna  zrelost deteta – koliko je spremno „da sedi mirno na času“, da stiče prijatelje i produbljuje poznanstva sa vršnjacima. Takođe se proverava i intelektualna zrelost deteta – da li dete može da stiče nova znanja i na koji način.

Upis u prvi razred osnovne škole zvanično traje do kraja maja. Škole obično primaju dokumenta do početka školske godine, odnosno do 31. Avgusta. U prvi razred  školske 2019/2020. godine upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima šest i po, a najviše sedam i po godina. To znači da u školu ove godine polaze deca rođena od 1. marta 2012. do 1. marta 2013. godine.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti i drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja koju obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa škole.

Takođe, nakon provere spremnosti za polazak u školu, u prvi razred se može upisati i dete koje ima  šest i po godina.Poslednje vesti

Leave a Comment