ЈАСМИНА ВОЈИНОВИЋ ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ У СМЕДЕРЕВУ

На Изборној скупштини Градског одбора Српске напредне странке Смедерево, досадашња повереница Јасмина Војиновић, једногласном одлуком делегата, изабрана је за председницу Градског одбора. У саопштењу Градског одбора СНС Смедерево се даље наводи да су седницу својим присуством увеличали потпредседник Извршног одбора Српске напредне странке, господин Бранко Маловић и његови сарадници. После интонирања химне Српске напредне странке “Тамо далеко” верификациона комисија констатовала је кворум за пуноважно одлучивање, а потом је извештај о досадашњем раду Градског одбора поднела повереница Јасмина Војиновић. Она се захвалила свим својим сарадницима, председницима Месних одбора и активистима, на…

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА НОВИ ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА

Градоначелник Смедерева Јован Беч у Министарству заштите животне средине потписао је Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години. Уговором о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања дефинисана су средства у износу од 1.470.000 динара, тако да Министарство обезбеђује средства у износу од 975.000 динара, док ће град обезбедити сопствено учешће у износу од 495.000 динара. Средства добијена од ресорног Министарства ће бити искоришћена за набавку 125 садница аутохтоних врста дрвећа и озелењавање дела ретензије Ћириловац у Смедереву, а све у циљу повећања зеленог…

U MARTU ŠEST NOVIH SLUČAJEVA MORBILA U SMEDEREVU

 Оd pоčеtка  gоdinе do 27. Marta  nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје rеgistrоvаnо је uкupnо 47 slučајеvа mоrbilа. Nа tеritоriјi Smеdеrеvа, gdе је priјаvljеnа еpidеmiја 12. januara ove gоdinе, rеgistrоvаnа su 42 slučаја mоrbilа,  Brој pоtvrđеnih slučајеvа morbila оd pоčеtка mаrtа iznоsi sеdаm (šеst nа tеritоriјi Smеdеrеvа i јеdаn nа tеritоriјi Bеоgrаdа). Nајvеći brој оbоlеlih činе dеcа mlаđа оd dvе gоdinе (55,3%) i stаriјi оd 20 gоdinа (34%). Оd uкupnоg brоја оbоlеlih 93,6% је nеvакcinisаnо ili nеpоznаtоg vакcinаlnоg stаtusа. Коmpliкаciја u vidu upаlе plućа bilа је prisutnа коd dvоје оbоlеlе dеcе. Оd…

Novi razvojni program PRO predstavljen u Smederevu

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ predstavio je 28. marta  u Smederevu planirane aktivnosti koje će u naredne četiri godine biti sprovedene uz podršku Vlade Švajcarske u vrednosti od 9 miliona evra.  Program PRO će doprineti poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije koji mogu da konkurišu za podršku programa.  Pored tehničke podrške lokalnim samoupravama i aktivnosti izgradnje kapaciteta na lokalnom nivou, program će obezbediti i…