Novi razvojni program PRO predstavljen u Smederevu

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ predstavio je 28. marta  u Smederevu planirane aktivnosti koje će u naredne četiri godine biti sprovedene uz podršku Vlade Švajcarske u vrednosti od 9 miliona evra. 

Program PRO će doprineti poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije koji mogu da konkurišu za podršku programa. 

Pored tehničke podrške lokalnim samoupravama i aktivnosti izgradnje kapaciteta na lokalnom nivou, program će obezbediti i bespovratna sredstva za sprovođenje projekata kako lokalnih samouprava, tako i organizacije civilnog društva, navela je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje na programu PRO. 

„Podrška će biti usmerena na unapređenje primene principa dobrog upravljanja, dostupnosti i kvaliteta javnih usluga, eUsluga i otvorenih podataka, kao i na poboljšanje lokalnog upravljanja životnom sredinom i učešća javnosti a naročito mladih u zelenoj agendi. Najpre će biti pružena tehnička podrška za unapređenje institucionalnog okvira na lokalu, a u 20 gradova i opština biće podržani lokalni projekti za zaštitu životne sredine”, istakla je Jusufović.

Direktni korisnici podrške programa PRO biće i centri za socijalni rad i druge lokalne institucije, kao i i građani i građanke Srbije, naročito ranjive grupe sa posebnim fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom i lica koja mogu da ostvare podršku u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

„Podrška za razvoj socijalne zaštite u najopštijem smislu biće pružena lokalnim samoupravama u kojima je trenutno najmanje dostupnih usluga u ovoj oblasti, kao i udruženjima za dobijanje licence pružaoca usluge i uvođenje integrisanih usluga. Deinstitucionalizacija dece sa smetnjama u razvoju će biti posebno važna tema, kao i podrška mladima i starijim osobama i neformalnim sakupljačima sekundarnih sirovina”, istakla je Nataša Ivanović, službenica za socijalno uključivanje na programu PRO.

Jedan od ciljeva programa PRO je i da se u gradovima i opštinama kreiraju resursni centri za međugeneracijsku saradnju kako bi se smanjila diskriminacija po osnovu starosti i premostio jaz između mladih i starijih.

„Pomoću sveobuhvatne platforme Indeksa doborbiti mladih, pružićemo lokalnim samoupravama instrument kojim će moći da saznaju šta je potrebno mladima. Zajedno ćemo raditi na poboljšanju zaštite starijih osoba koje žive u siromaštvu, a u saradnji sa kancelarijama za mlade ćemo doprineti boljoj digitalnoj pismenosti starijih sugrađana”, naveo je Goran Trivalov iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija.

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF), Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP).

Poslednje vesti