GRAD SMEDEREVO OBEZBEDIO STOMATOLOŠKE USLUGE ZA ŽITELJE KOLARA I OKOLNIH SELA

Uslov da ljudi, posebno mladi, ostanu i opstanu na selu, tu žive i rade, jesu da imaju odgovarajuće uslove za život. Ti uslovi bi trebalo da budu ako ne isti, a ono bar približno slični uslovima života ljudi koji žive u gradu. Zbog toga se lokalne samouprave bore da se i u seoskim sredinama ulaže u izgradnju komunalne infrastrukture, škola, domova kulture, da se unapredi zdravstvena zaštita, obrazovanje, ali i kulturni život. Vodi se računa da se ulaže u primarnu zdravstvenu zaštitu seoskog stanovništva. Na taj način se rasterećuju ambulante…