GRAD SMEDEREVO OBEZBEDIO STOMATOLOŠKE USLUGE ZA ŽITELJE KOLARA I OKOLNIH SELA

Uslov da ljudi, posebno mladi, ostanu i opstanu na selu, tu žive i rade, jesu da imaju odgovarajuće uslove za život. Ti uslovi bi trebalo da budu ako ne isti, a ono bar približno slični uslovima života ljudi koji žive u gradu. Zbog toga se lokalne samouprave bore da se i u seoskim sredinama ulaže u izgradnju komunalne infrastrukture, škola, domova kulture, da se unapredi zdravstvena zaštita, obrazovanje, ali i kulturni život.

Vodi se računa da se ulaže u primarnu zdravstvenu zaštitu seoskog stanovništva. Na taj način se rasterećuju ambulante koje se nalaze u gradu, ljudi ne treba da putuju i prave dodatne troškove za prevoz, štede svoje vreme i brže dolaze do određenih usluga. Jedna takva usluga, pored toga što već postoji organizovana opšta praksa, omogućena je i u okviru stomatologije, sada žiteljima Kolara, ali i svih okolnih sela koja pripadaju Šumadijskom delu grada Smedereva.

Ambulanta Doma zdravlja u Kolarima, potpuno je renovirana nakon poplava koje su 2014. godine zadesile pojedine delove grada od nabujalih vodotokova manjih reka i potoka. U njoj radi lekar opšte prakse dva puta nedeljno a od sada moći će da se obavljaju i stomatološke usluge. Stomatološka ordinacija, u tom objektu otvorena je zahvaljujući sredstvima koja je grad Smederevo obezbedio za kupovinu kompletne opreme, ali i za angažovanje stomatologa i tehničara koji tu rade.

Svečanosti povodom otvaranja zubne ordinacije, koja kako tvrde stariji meštani nije radila skoro četiri decenije prisustvovali su predsednica Privremenog organa grada Smedereva Jasmina Vojinović sa rukovodstvom Doma zdravlja Smederevo.

“Za mene je ovo poseban dan, jer imam priliku da prisustvujem jednom svečanom činu na zadovoljstvo svih građana Kolara, na zadovoljstvo ovih mladih ljudi koji ovde počinju da rade. Takođe želim da kažem da će grad Smederevo da nastavi sa sređivanjem svih ambulanti, kako opšte prakse, tako i stomatoloških.

A neke najave su iz ministarstva da će se u narednom periodu vratiti stomatološke usluge kao obavezan vid zdravstvene zaštite za sve građane naše Srbije. Posebno mi je drago što smo jedan ako ne i jedini grad koji na birou nema ni jednog lekara u poslednjih deset godina. Svi lekari koji završe medicinu imaju priliku da odmah počnu da rade u svom gradu i da tu zasnivaju porodicu. To je još jedan vid kako se borimo za te mlade ljude za koje želimo da ostanu u našem gradu”, zaključila je Jasmina Vojinović.

Direktorka Doma zdravlja Smederevo zahvalila se gradskoj upravi na pomoći koju pruža za rekonstrukciju objekata ustanove, na čijem se čelu nalazi ali i na finansiranju lekara i ostalog medicinskog osoblja.

“Opremanje sa najsavremenijim aparatima i instrumentima, jednom rečju stomatološkom opremom finansirala je lokalna samouprava. Vrednost investicije je oko dva miliona dinara. Mogu da kažem da naša lokalna samouprava izuzetno dobru saradnju ima sa Domom zdravlja gde se finansiraju sve rekonstrukcije i popravke na našim objektima Doma zdravlja kojih ima dosta. Kada je reč o seoskim ambulantama, nemaju sve seoske ambulante stomatološke usluge, ova je jedina u ovom kraju koji mi zovemo Šumadijski potez, što znači da neka sela gravitiraju prema ovoj ambulanti, a to su Drugovac, Badljevica, Suvodol, Binovac, Landol i naravno tu spadaju sve kategorije stanovništva, jer znamo koliko je higijena usta i zuba važna i u kakvom je stanju, tako da nam ovo stvarno izuzetno mnogo znači i mi smo uložili namerno u ovaj deo našeg grada koji nije dugo imao ovako opremljenu ordinaciju, da bi se građani odazivali i da bi dolazili.

Ovde će dolaziti pacijenti od najmlađeg uzrasta, znači obavljaće se sistematski pregledi za škole. Usluge su besplatne, znači o trošku države, do 18 godina starosti, odnosno do 26 godina ko je student, zatim za trudnice, porodilje i za stanovništvo starije od 65 godina, takođe će imati besplatne usluge. Čuli smo da je Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja najavilo izvesnu mogućnost da u toku sledeće godine bude zapošljavanje velikog broja stomatologa koji se nalaze na evidencijama Nacionalne službe za zapošljavanje, te se nadamo da će se taj režim finansiranja malo promeniti. Ja mogu da kažem da smo mi jedini grad u Srbiji koji finansira stomatologe.

O trošku grada finansiraju se plate naših stomatologa, stomatoloških sestara i zubnih tehničara, a to je 12 stomatologa, a zaposlen je i veliki broj zdravstvenog osoblja koje je radilo u KOVID sistemu, tako da je naš Dom zdravlja zaposlio 28 što lekara, medicinskih sestara i izvestan broj nemedicinskog osoblja koji su radili u crvenoj zoni u KOVID sistemu.”, objasnila je dr Olgica Obradović.

U prethodnom periodu u Domu zdravlja Smederevo, odnosno u ambulantama koje se nalaze u gradskim ali i u seoskim mesnim zajednicama obavljeno je renoviranje i rekonstrukcija.

“Opet da naglasim da je renoviranje i rekonstrukcija izvesnih naših objekata i prostorija finansirana od strane grada Smedereva, odnosno lokalne samouprave od koje imamo veliku podršku i razumevanje. Mi smo renovirali sve objekte Hitne medicinske pomoći i Transporta i tu smo promenili sanitetska vozila, nešto smo kupili a nešto je stiglo i iz donacija. Mi smo i Kovid ambulantu skoro pre godinu dana izmestili i ona se nalazi u istoj zgradi samo je ulaz sa druge strane dvorišta. Prostor za Respiratornu ambulantu je smanjen, a renovirali smo i prostor Dečijeg dispanzera, okrečili i oslikali zidove, zamenili smo i podove i nabavili nov nameštaj i to nam je stvarno bila velika investicija. Zatim smo potpuno rekonstruisali ambulantu “Slavija” a još prošle godine smo takođe rekonstruisali i ambulantu na Carini s tim što smo ove godine završili ogradu tako da je ceo taj objekat potpuno završen”, istakla je dr Olgica Obradović.

Dr Vesna Slavković, načelnica Stomatološke službe Doma zdravlja najavila je da će ambulanta u Kolarima raditi svakog radnog dana.

“Ambulanta, odnosno stomatološka ordinacija radiće od ponedeljka do petka pre podne. Imamo novu mladu doktorku i sestru koje će tu biti svaki dan i pružaće usluge preventivne, kurativne i profilaktičke svom stanovništvu koje pripada Kolarima i ostalim selima koja je direktorka nabrojala, tako da će ljudi iz ovog kraja imati mogućnost da se ovde zbrinu što se tiče stomatologije”.

O zdravlju usta i zuba u ljudi u Srbiji postoji i istraživanje, koje nije baš za pohvalu. Prеmа tom pоslеdnjеm istraživanju zdravlja stanovništva Srbije iz 2019. godine, koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” više od polovine odraslog stanovništva procenilo je svoje stanje zdravlja usta i zuba kao dobro. Oko 58% stanovništva pеrе zubе višе оd јеdаnput dnеvnо, poređenja radi 2006. godine taj procent je iznosio 47,1, a 2013. godine 51,7 odsto ispitanika.Najviši procenat Srba koji redovno peru zube a to je 75,1 je kod mladih ljudi uzrasta od 15 do 24 godine. Kada je reč o broju stanovnika koji nema ni jedan svoj prirodni zub, on je promenljiv, tako je 2006. godine bilo 10,2 odsto, u 2013. godini 12,4 a u 2019. godini 11,1 odsto. Što se tiče upotrebe dentalnih proteza u pomenutoj grupi stanovništva, znači bez svojih zuba, njih 79 odsto u 2006. godini je koristilo protezu, zatim 82,3 odsto u 2013. i 80,1 odsto u 2019. godini. Tu prednjače žene koje su izgubile sve zube i one su u većem procentu koristile dentalnu protezu (83,8 odsto) u odnosu na muškarce (73,4 odsto), stoji u Istraživanju.

Prema tom poslednjem istraživanju sve svoje zube ima samo 16,5 % stanovnika starijih od 25 godina. Takođe dvе trеćinе stаnоvniка stаriјih оd 15 gоdinа izјаsnilо se dа imа svоg stоmаtоlоgа. U pеriоdu оd 12 mеsеci којi su prеthоdili ovom istrаživаnju, svакi trеći stаnоvniк se izjasnio da је pоsеtiо stоmаtоlоgа.

Zapaženo je, kako se napominje, da je značajan uticaj socijalno‐ekonomskih karakteristika u vezi sa pokazateljima oralnog zdravlja. U grupi stanovnika koji su nižeg obrazovnog statusa i lošijeg materijalnog stanja značajno je veći procenat onih koji svoje oralno zdravlje procenjuju kao loše, odnosno koji su izgubili sve svoje zube.

Kada se govori o oralnom zdravlju dece, Istrаživаnjе u Srbiјi, kоје је sprоvеdеnо od 2019. do 2020. gоdinе pоkаzаlо је da 13,4 odsto dеcе uzrаstа od 12 do 36 mеsеci imа јеdаn ili višе kаriјеsnih mlеčnih zubа, i dа u tom uzrаstu višе оd pоlоvinе dеcе – čak 52,9 odsto, svаkоdnеvnо kоnzumirа slаtkišе.

Podaci do kojih se došlo tokom istraživanja su i da 50,9 odsto dеcе uzrаstа od 36 meseci do 71 mеsеc imа kаriјеs ili nеku njеgоvu kоmplikаciјu. Zatim 17,8 odsto mališana u prеdškоlskоm uzrаstu imа uоčljivu kаriјеsnu lеziјu nа tеk izniklоm prvоm stаlnоm mоlаru. U uzrаstu dece od 12 gоdinа svе zdrаvе zubе imа 36 odsto njih, а kod petnaestogodišnjaka, zdrave zube ima 22 procenta dеcе, pokazali su rezultati tog istraživanja koje je sprovedeno od 2019. do 2020. godine.

FOTOGRAFIJE:SDPLUS

Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Poslednje vesti