На првом састанку у вези са израдом Плана развоја града Смедерева за период 2022. до 2029. године присуствовао је велики број позваних појединаца, организација и удружења са територије Смедерева. Састанак је водила Славица Миловановић, шеф службе за Локални економски развој.

Израда Плана развоја града Смедерева се спроводи у оквиру Пројекта немачко-српске развојне сарадње ,,Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији”, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), Национална алијанса за локални економски развој” (NALED) и Балкански центар за регулаторну реформу (BCRR) у сарадњи са Републичким секретеријатом за јавне политике.

-Прво да се захвалим зато што сте издвојили време да данас дођете и учествујете у Партнерском форуму, као једној од степеница у достизању заједничког циља званог План развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године. Свестан сам свега али граду Смедереву је потребна ваша помоћ да би смо сви заједно обликовали будућност нашег града. Реализацију овог пројекта видим као прилику за унапређење наших капацитета и као одличну прилику да чујемо шта је то, што сви ми који живимо у нашем Смедереву, желимо за  наш град – истакао је градоначелник Беч у свом обраћању присутнима. Такође, на крају је поздравио и консултанте на овом значајном пројекту за наш град, Драгану Алексић и Јелену Нешић.

Славица Миловановић, шеф службе за Локални економски развој, нагласила је да су кроз цео процес израде Плана развоја јако важне консултације јер оне укључују све релевантне заинтересоване стране и циљне групе. –Консултације служе да се на заједнички начин дође до што бољих решења током планирања и тиме олакша спровођење мера Плана развоја. Консултације се спроводе ради прикупљања података и ставова заинтересованих страна у вези са проблемом који се решава, или променом која се жели постићи – рекла је Миловановић.

Такође, Миловановић је упутила и на сајт града Смедерева, где ће у посебном делу, План развоја града Смедерева, бити истицане све појединости везане за израду.

Током састанка појединци, који су желели могли су да дају своја мишљења и оцену везано за израду Плана развоја града Смедерева. План развоја представља дугорочни документ развојног планирања, за одређени временски период.

Poslednje vesti