ČEKAJUĆI LEDENU KIŠU…

Zimska služba prati vremenske prilike i od prošlog petka kada je počeo da pada sneg mehanizacija i ljudstvo su non –stop  na terenu. Čistile su se saobraćajnice I i II prioriteta i posipane mešavinom soli i kalcijum hlorida, a delimčno su tretirane i ulice koje pripadaju III prioritetnoj grupi. Za posipanje puteva  do sada je ukupno potrošeno oko 200 tona ove mešavine.

Zbog najave ledene kiše i pojave leda na trotoarima i prilazima neophodno je da svi korisnici poslovnih objekata, institucija, individualnih stambenih objekata kao i upravnici objekata za kolektivno stanovanje organizuju čišćenje prilaza svojim objektima, posipaju rastvor soli i kalcijum hlorida, i da iste konstantno održavaju, kao i da uklanjaju ledenice sa krovova., što je i zakonska obaveza. Takođe se podsećaju građani da so za posipanje ispred svojih dvorišta i stambenih objekata mogu preuzeti u objektu JKP Parking servis, u ulici Miloša Velikoga BB (ispod Nadvožnjaka) od 08:00 do 15:00 časova. Za javna preduzeća, ustanove i ostale privredne subjekte mešavina soli i kalcijum hlorida epreuzima se u objketu Čistoća kod Tržnog centra Šopi.

Apeluje se na građane da obrate pažnju na poledicu na kolovozima i trotoarima, kao i na ledenice na krovovima i da svoje kretanje prilagode datim uslovima. Skreće se pažnja i vozačima da vožnju i brzinu prilagode postojećim uslovima u saobraćaju i koriste opremu namenjenu zimskim uslovima.

Poslednje vesti

Leave a Comment