FINCI KUPUJU HALU PKC

Gradonačelnica grada Smedereva dr Jasna Avramović je 26. avgusta 2019. godine podnela inicijativu Odeljenju za urbanističko- komunalne i imovinsko- pravne poslove za pokretanje postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Smedereva, sa zahtevom da, u skladu sa važećom Odlukom, sprovede propisanu proceduru.

Gradu Smederevu obaratio se potencijalni (zainteresovani) kupac, kompanija PKC WIRING SYSTEM D.O.O. za kupovinu parcele 233/60 u Smederevu i objekata na navedenoj parceli (Proizvodna hala sa upravnom zgradom, korisne površine 18.478 m2i građevinske površine 19.062 m2, Pomoćna zgrada – portirnica, korisne površine 11 m2 i građevinske površine 17 m2, Objekat elektroprivrede – srednje naponsko razvodno postrojenje, Zgrada poslovnih usluga – Slobodna zona, korisne površine 235 m2 i građevinske površine 290 m2 i Zgrada poslovnih usluga – Carinski terminal slobodne zone, korisne površine 88 m2 i građevinske površine 114 m2).

Grad Smederevo je zaključio Ugovor za nabavku usluge procene tržišne vrednosti nepokretnosti, kompleks objekata ostalih industrijskih delatnosti – proizvodne hale sa upravnom zgradom sa prisutnim saobraćajnicama, pomoćne zgrade portirnice i dve zgrade poslovnih usluga, kao i portirnice i vagarske kućice i zemljišta na K.P. broj 233/60, po navedenom Ugovoru ovlašćeni i izabrani procenitelj izvršio je procenu navedene parcele i objekata u iznosu od 6.292.000 evra, odnosno 741.037.783 dinara.

Kako je grad Smederevo prihodovao po osnovu zakupa hala na katastarskim parcelama 233/60 i 233/70 ukupno 416.730.385 dinara i potencijalni mininalni prihod od prodaje katastarske parcele 233/60 i objekata na istoj iznosi 741.037.783 dinara, finansijski je opravdano izvršiti navedeno otuđenje nepokretnosti. Gradu Smederevu ostaje u vlasništvo hala na katastarskoj parceli 233/70 kao i sva prateća infrastruktura koja je izgrađena iz sredstava kredita.

Poslednje vesti

Leave a Comment