KOLPOSKOPSKI I CITOLOŠKI SKRINING

U okviru skrining projekta koji sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u partnerstvu sa Domom zdravlja Smederevo i   ambulantom u Osipaonici, cilj je da se ukaže na važnost prevencije karcinoma grlića materice.  Projekat pod nazivom “Odluka je na tebi – zajedno do zdravlja” namenjen je ženama iz romske i seoske populacije. Zbog toga se organizuju tematska predavanja nakon kojih se žene pozivaju na preventivne preglede.

Pregledi jednom u 3 godine savetuju se svim ženama starijim od 25 godina a mlađima od 65 godina  prema Nacionalnom programu. Takođe kolposkopski i citološki skrining neophodan je i mlađim ženama od 25 godina ukoliko su svoj seksualni život započele pre  osamnaeste godine.

Pregledi jednom godišnje za žene kod kojih su pri prethodnom  kolposkopskom pregledu  nađene patološke promene, a HP rezultat  biopsije je bio benigan. Takođe se jednom godišnje preporučuje i  pregled za žene sa prisutnim faktorima rizika za nastanak malignih bolesti  donjeg genitalnog trakta.

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA RAKA GRLIĆA MATERICE U SRBIJI

Invazivni  karcinom grlića materice drugi je po učestalosti  kancer u svetu i sa skoro pola miliona novih slučajeva svake godine, čini  12 odsto slučajeva raka u žena. Većina slučajeva karcinoma grlića materice (75%) pojavljuje se u manje razvijenim regionima gde je prosečna standardizovana stopa incidence  19,1 na 100.000, što je skoro dvostruko više nego u razvijenijim regionima gde ona iznosi  10,3  na 100.000.

Slično obolevanju, 80 % smrtnih slučajeva  od cervikalnog kancera dešava se u manje razvijenim regionima, gde su uzrasno – standardizovane stope mortaliteta 2,8 puta više (11,2 na 100.000) nego u razvijenim regionima ( 4,00 na 100.000).

U Evropi uzrasno-standardizovana stopa incidence kreće se od 4,3 na 100.000 u Finskoj, do 9,8 u Francuskoj i 23,9 u Rumuniji. U Srbiji je cervikalni kancer 12. po učestalosti  uzrok smrti  i čini 6 % svih smrtnih slučajeva u žena. To je peti po redu uzrok smrti  među malignim neoplazmama žena.

Srbija ima najveću incidencu cervikalnog kancera (24,3 na 100.000) u odnosu na sve druge republike bivše Jugoslavije i  jednu  od najvećih među zemljama jugoistočne Evrope. Incidenca cervikalnog kancera u centralnoj Srbiji dvostruko je veća od standardizovanih stopa incidence u zapadnoj Evropi ( 10,43 na 100.000)  i oko 3 puta veća nego u zemljama Evropske Unije 8,1 na 100.000).

Starosna distribucija cervikalnog kancera pokazuje tipičan porast posle  30 godina sa vrhom učestalosti  u žena starosti  od 45 do 49 godina i od 70 do 74 godine. Poslednjih godina vrh u obolevanju od karcinoma grlića materice pomera se prema mlađim starosnim grupama. Stope mortaliteta u centralnoj Srbiji  postepeno su se povećavale od  4,67 na 100.000 između 1971 -1985. do 6,8 na 100.000 u 2000. godini.

Postoje velike rezlike u obolevanju i smrtnosti od karcinoma grlića materice i među pojedinim regionima centralne Srbije. Od 18 regiona centralne Srbije, samo u 4 regiona zabeležena je standardizovana stopa incidence manja od 20 na 100.000. U tri regiona, uglavnom u istočnoj Srbiji incidenca je veća od 30: u Braničevskom 41,6, Zaječarskom 32,9  i u Moravičkom 30,0.

Sirove stope incidence su u svim regionima centralne Srbije veće od 30 na 100.000 žena. U ovim regionima kao i u Borskom, najviše su stope mortaliteta i kreću se od 8,1 na 100.000 u Braničevskom do 11,4 koliko je u Zaječarskom regionu.

Poslednje vesti

Leave a Comment