MARIJA ANIČIĆ I BOBAN MARINKOVIĆ NOVE MEĐUNARODNE SUDIJE

Marija Aničić i Boban Marinković, nekadašnji strelci, aktivni streljački radnici i streljačke sudije sa najvišom nacionalnom licencom, nedavno su uspešno završili kurs za ISSF „B“ licencu i postali međunarodne sudije. Na kursu Svetske streljačke federacije (ISSF – International Sport Shooting Federation) za sticanje „B“ licence internacionalnog sudije, koji je održan u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, od 31. januara do 3. februara 2019. godine, predstavnici Srbije i Streljačke družine „Smederevo“ Marija Aničić i Boban Marinković su uspešno položili sve testove i pokazali visok nivo poznavanja međunarodnih streljačkih pravila. Marija Aničić je dugogodišnji portparol Streljačke družine „Smederevo“ i od nedavno predsednik Sudijske komisije, a Boban Marinković, je trener i direktor kluba. Oboje su pre kursa za međunarodne sudije imali najvišu nacionalnu „C“ licencu. Pored domaćih takmičenja i Omladinskog Valter Kupa u Smederevu, sudili si i kvalifikacije i finale Lige mladih Evrope. Marija Aničić već četiri godine unazad je sudija i konferansije na finalima prestižnog Internacionalnog prvenstva Beograda, a krajem prošle godine je prvi put sudila i na Evropskom prvenstvu u streljaštvu za osobe sa invaliditetom kao deo tima za kontrolu opreme i takođe, konferansije na finalima. 
Polaznicima četvorodnevnog kursa u Zagrebu su prezentovani glavni aspekti same organizicije ISSF, a najveća pažnja predavača Roberta Ferenčaka, licenciranog instruktora ISSF-a iz Slovenije, bila je skoncentrisana da na najbolji način uputi polaznike kursa u opšta tehnička i pravila za discipline puška i pištolj. Praktični deo obuke se odnosio na kontrolu opreme u obe discipline. Ferenčaku je u radu pomagala Jadranka Strukić, član Tehničkog komiteta ISSF-a iz Hrvatske, te su zajedno polaznike kursa proveli kroz odgovarajuće primere iz prakse koristeći brojne arhivske snimke sa najvećih međunarodnih takmičenja, ali i bogata lična iskustva.
Pored naših predstavnika iz Smedereva još dvoje iz Srbije je na istom kursu takođe, steklo ovo zvanje: Biljana Markoš, strelac KSS „Policajac“ iz Beograda i Dragan Marković, sportski direktor Streljačkog saveza Srbije. Svo četvoro naših kandidata položilo je sve testove, odnosno generalne aspekte i one za pušku i za pištolj. Od ukupno 30 polaznika iz šest evropskih zemalja (Nemačke, Velike Britanije, Češke, Bugarske, Crne Gore i naravno, domaćina Hrvatske) licence za pušku je dobilo njih 24, dok je broj onih koji su položili ispit za pištolj bio nešto veći, 28. Organizator kursa je bio Streljački savez Hrvatske. 
Posle kursa u Zagrebu sudijska organizacija u Smederevu ima troje internacionalnih sudija sa ISSF „B“ licencom, jer pored Aničićeve i Marinkovića, međunarodni sudija je i Milutin Jovanović, predsednik Streljačkog saveza Smedereva. Srbija sada ima 30 međunarodnih ISSF sudija, od kojih najvišu „A“ licencu Svetske streljačke federacije poseduje njih šest, dok ostali imaju zvanje „B“ internacionalnog sudije.

Poslednje vesti

Leave a Comment