Na mernoj stanici na Carini ugrađen uzorkivač za merenje suspendovanih čestica do 10 mikrona

Na automatskom mernoj stanici za merenje kvaliteta vazduha koja se nalazi na Carini, Agencija za zaštitu životne sredine ugradila je uzorkivač suspenodvanih čestica do 10 mikrona koji će meriti koncentracije suspendovanih čestica, ali i teške metale u njima. Očitani rezultati trebalo bi da omoguće pouzdanu ocenu stanja kvaliteta vazduha u gradu na Dunavu.

Poslednje vesti

Leave a Comment