Petar Rodifcis Nađ, novi–stari predsednik Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine

Novi predsednik  Nacionalnog saveta  grčke nacionalne manjine  je Petar Rodifcis Nađ iz Smedereva koji je i u prethodnom sazivu obavljao ovu dužnost. Konstitutivna sednica Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine održana je u Smederevu, nakon sprovedenih izbora za nacionalne savete 4. novembra ove godine.  Nakon kostitutivne održana je i prva sednica u novom sazivu na kojoj su  donete   odluke o usvajanju novog Statuta, više poslovnika i pravilnika o radu izvršnog i stalnih odbora, kao i radnih tela tog nacionalnog saveta, a izabrani su i novi članovi. Takođe je odlučeno da sedište Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine  ostane  u Novom Sadu. Cilj Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine  u narednom periodu je povećanje  afirmacije  grčke zajednice u Srbiji.

                                          

Poslednje vesti

Leave a Comment