PRAVNA POMOĆ SAVETA EVROPE I EU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U SRBIJI TOKOM VANREDNOG STANJA

Kroz program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi -faza 2” , koji zajednički finansiraju Evropske unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa projektnim partnerima Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), pružena je  stručno-tehnička podrška opštinama i gradovima širom Srbije, tokom vanrednog stanja.

Gradovi i opštine u Srbiji, suočeni sa različitim izazovima u nastojanju da organizuju posao u okolnostima izazvanim pandemijom virusa COVID-19, zatražili su podršku SKGO, partnera na programu „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, kako bi lakše prevazišle novonastalu situaciju. Jedan od izazova za gradove i opštine u Srbiji odnosio se na paralelnu organizaciju efikasnog rada od kuće za deo zaposlenih i istovremeno, omogućavanje funkcionisanja osnovnih usluga za građane.

SKGO je u okviru programa  opštinama i gradovima obezbedio stručnu pomoć u tumačenju preporuka i odluka državnih organa tokom vanrednog stanja, definisanju statusa lica koja su u izolaciji ili u samoizolaciji i obezbeđivanju zaštite zaposlenih koji su u direktnom kontaktu sa građanima.

Na osnovu pristiglih pitanja i zahteva, stručna služba SKGO je, između ostalog, izradila i dva modela pravnih akata – model rešenja o radu od kuće i model nedeljnog plana rada uprave u toku vanrednog stanja. Oba akta, do tada nepostojeća u internim aktima lokalnih samouprava, pomogla su da sistem lokalne samouprave u Srbiji, koji broji skoro 23 000 zaposlenih, nastavi da uspešno funkcioniše u uslovima vanrednog stanja i pandemijske krize.

Takođe u okviru Programa, programski tim Saveta Evrope je realizovao on line istraživanje, na osnovu prethodno pripremljene ankete koja je prosleđena svim gradovima i opštinama širom Srbije. Cilj istraživanja bio je da se utvrde izazovi sa kojima su se gradovi i opštine suočavali tokom krizne situacije. Trenutno projektni tim obrađuje odgovore pristigle od preko 100 gradova i opština.  

U narednim nedeljama, po okončanju vanrednog stanja i normalizaciji javnog i privrednog  života, aktivnosti u okviru programa će se nastaviti u skladu sa dinamikom i tempom koju nalaže novonastala situacija i normalizacija okolnosti. Ovaj projekat je vredan četiri miliona evra, a druga faza traje od 2018. do 2021. godine.

Poslednje vesti

Leave a Comment