U ČAST DANA POBEDE

-Napustila nas je velika legenda Smedereva, Jovica Cokula

-Preminuo je stari Smederevac, pukovnik Jovan Milošević

…Stari Smederevac, penziniosani pukovnik Jovan Milošević, Jovica Cokula 7. maja 2018. godine u Dunav kafani, obavio je razgovor sa mnom i „zatražio“ da ja odem u Biblioteku i pogledam Žilicevu zaostavštinu – Legat arhitekte Živadina Miloševića Žilica. Kako sam ja sa Žilicevom braćom bio i ostao veliki prijatelj – vrlo rado sam se prihvatio tog patriotskog posla. Koliko je poznato, pored pok. Žilica, pokojni su i najstariji i najmlađi brat, Milče i Dida ; Dimitrije Milče i Jovan – Jovica su mu starija braća, a Radoslav Dida mu je mlađi brat. Motiv da se latim ovog korisnog i lepog posla  našao sam u tome što mi je Dida, još u detinjstvu, bio dobar drug i prijatelj…

Ja sam dana 9. jula 2018. godine bio u Biblioteci i obavio uvid u -Legat Arhitekte Živadina Miloševića Žilica-i onda sam napravio plan i program „Kako ići u realizaciju ?“, nakon čega sam i napisao knjigu.

Knjiga „Staro Smederevo na crtežima i u pričama“ odštampana je 22.marta 2020.g. Autor knjige je inženjer Nikola Tasić Cale na bazi crteža arhitekte Živadina Miloševića Žilica. Inicijator i inspirator za pisanje ove plemenite knjige bio je Žilicev brat, pukovnik Jovan Milošević, Jovica Cokula. Na žalost, promocija knjige nije održana zbog Korone virusa. Aprila 18. preminuo je Jovan Milošević, tako da promociji knjige neće prisustvovati, a tako je želeo !

Sahranjen je 21. aprila 2020.g.

Ko je i šta je bio pukovnik Jovan Milošević, koga su stari Smederevci znali i zvali – Jovica Cokula?

Naš sugrađanin i ugledni stari Smederevac, pukovnik Jovan Milošević – Jovica Cokula, učesnik je 7 Vojnih parada u raznim svojstvima i dužnostima, te je ovo prilika da se nešto više kaže o tom stamenom vojniku, odnosno oficiru JNA – danas ponosnom penzioneru. I kako početi priču o prebogatom vojničkom životu tog čoveka nego sa naslovom : Jovica Pukovnik-Smederevski Pobednik.

Pre pet godina, na bazi razgovora sa uvaženim pukovnikom Jovnom Miloševićem, na bazi datih podataka  i fotografija, napisao sam priču „Maj 2015. Dan pobede u Moskvi“, koja je objavljena na portalu SDCafe, a juče je u njegovu počast ona ponovljena.

U spomen na tog stamenog i plemenitog oficira, čoveka, rodoljuba i Smederevca evo samo naslova iz te priče koji ilustruju život i rad, veličinu i vrline našeg Jovice Cokule.

1.Jovica Cokula – Stari Smederevac

Pukovnik Jovan Milošević-Jovica Cokula rođen je 28.12.1939. god. u Smederevu, u uglednoj, staroj građanskoj porodici Milorada i Nade Milošević. Pored Jovana, njegovi roditelji su imali još trojicu sinova: najstariji Dimitrije-Milče, rođ.1935.god., mlađi Živadin-Žilic, rođ.1942.god., i najmlađi Radoslav-Rajče, rođ.1946.god. Kao otpravnik vozova na železnici, njegov otac Milorad uspeo je da u teškim vremenima, sve njih uspešno othrani i školuje, tako da su oni dogarali do visokih kvalifikacija i zvanja : Milče je postao carinik, Jovica je došao do pukovnnika JNA, a Žilic i Rajče radili su kao dobre arhitekte. U sve to vreme odrastanja i školovanja svi su se bavili sportom, pa je tako Milče bio dobar gimnastičar, dok su Jovica, Žilic i Rajče bili plivači, od kojih su nešto bolji bili Jovica i Žilic !

Pukovnik Jovan Milošević priča da je još od detinjstva bio predodređen da se bavi vojničkim poslom. U njegovoj porodici je postojala ratnička tradicija, a i otac mu je često pričao o ratnim danima, tako da je on još kao dečak poželeo da bude vojnik. Pošto je otac primetio tu njegovu sklonost, rekao mu je da on treba da bude vojnik. I ta ljubav preme vojničkom pozivu „oterala“ je Jovana da se upiše na Vojnu akademiju u Beogradu. Naravno, Jovan je najpre, završio osnovnu školu, a potom i Gimnaziju u Smederevu.

Od kuda Jovanu nadimak „Jovica Cokula“ ? Ovaj nadimak dobio je kao učenik Gimnazije na jednom času istorije. Profesorka Zorka Vlajković je tom prilikom rekla da Jovan svojom pojavom i izgledom podseća na nekog Rimljanina, ili još preciznije na Kaligulu Cokulu. Naime, Jovica je tada bio crnomanjast momak, lepog lika sa grguravom kosom i jako zgodan. Drugovi u rezredu :  Mali Jole, Vlaja Osmeh, Milanče, Cance i dr. jedva su dočekali takvo „krštenje “ svoga druga i nastavili da ga tako zovu. Vremenom se taj prvi deo nadimka – Kaligula izgubio, ali je ovaj drugi deo – Cokula ostao do današnjih dana. Taj nadimak je u nekom smislu odredio i životni poziv Jovana Miloševića, jer se neizostavni deo vojničke opreme – vojničke cipele – nazivaju Cokule.

2.Vojnički poziv Jovana Miloševića

On je bio čovek koji svojim stasom i glasom ostavljao utisak ličnosti sigurne u sebe, čvrste i nepokolebljive volje, ali je u suštini skroman i običan čovek. Za primer uzima svoju specijalnost-strojevi korak – za koji kaže : Ta čvrstina mora da se manifestuje u svakom pokretu vojnika, kao napr. u strojevom koraku. Taj korak ne sme da bude usiljen, da ne izaziva fizička naprezanja, već treba da bude elegantan, dostojanstven i vojnički.

Činovi i napredovanja u službi Jovana Miloševića su bili sledeći :

*1962.god.- potporučnik, *1965.god.- poručnik, *1968.god.- kapetan, *1971.god.- kapetan I klase, *1977.god.- major, *1981.god.- potpukovnik, *1988.god.- pukovnik.

Jednoglasnom odlukom oficira-nastavnika i samog komandanta Vojne akademije, general-majora Franje Herljevića,  za lik na medalji odabran je pitomac Jovan Milošević. 

4.Titovo lično obezbeđenje

Tito je ugošćavao mnoge visoke državnike iz celog sveta na Brionima. Počast su davali odabrani gardisti, između ostalih i poručnik korvete (kapetan) Jovan Milošević. Tito  je najčešće dočekivao mnoge visoke državnike u Beogradu, te da je tim prilikama on sa svojim kolegama oficirima davao počast Titu i njegovim uvaženim gostima.

Pukovnik Jovan Milošević je u Službi obezbeđenja Vrhovnog komandanta Maršala Tita bio :

* od 1967. do 1972. god. u Ličnoj ekskortnoj pratnji Predsednika Tita, i

* od 1972. do 1975. god. u KOS-u Garde na kontraobaveštajnoj zaštiti Tita, jedinice, ljudi i tehnike kao – Načelnik bezbednosti u puku.

5.Glavni instruktor za strojevi korak

U svim jedinicama Jovan Milošević je važio za najboljeg strojovnika, pa je zbog toga veoma često bio angažovan za instruktora strojevog koraka. Još kao akademac bio je zadužen za raporte, a 1961.god. kada je prvi put učestvovao na Paradi, već je bio poznat kao majstor koraka.

Strojevi korak naših vojnika je čvrst, snažan, elegantan,…Elem, gornji deo tela od pojasa je miran, noga se oštro pronosi pored noge i gipko se spušta na zemlju. Lice je mirno, a pogled je neutralan – opisuje J.Milošević.

Dvojica kao sliveni : major Tomislav Ašner i kapetan I klase Jovan Milošević, strojevim korakom proneli su 2 zastave, 2 svetinje socijalističke Jugoslavije, državnu i parijsku zastavu. Za njima je nastupio drugi red sa 12 pitomaca Vojne akademije kopnene vojske JNA sa zastavama republika i Saveza komunista.

7.Učesnik više Vojnih parada

Jovan Milošević je učestvovao na 7 Parada u više svojstava, fuknkcija ili sa više zadataka. U godinama 1961., 1962. i 1963. na Paradi je „gazio“ strojevi korak, odn. marširao kao pitomac Vojne akademije. Godine 1965. i 1970. Jovan Milošević je bio učesnik Parade kao oficir JNA. Godine 1985. Milošević je već bio potpukovnik po činu i tada je učestvovao na Paradi sa 1 zadatkom i sa 1 funkcijom : zadatak mu je bio da u Bubanj Potoku momke i devojke, pripadnike taritorijalne odbrane SFRJ, pripremi za Paradu, a na samoj Paradi funkcija mu je bila da bude na čelu tog posebnog ešalona.

Pukovnik Jovan Milošević je za sebe govorio da ga nije teško mobilisati da radi svoj vojnički posao, iz prostog razloga što posao oficira JNA uvek obavlja sa ljubavlju. J.Milošević odaje utisak ličnosti sigurne u sebe, čvrste i nepokolebljive ; on je skroman i običan, ali svesno i savesno ispunjava zahteve koje mu ovaj poziv nalaže jer,…on nije mobilisan, već je motivisan !

9.Proslavljeni oficir JNA – ponosni penzioner Jovica Cokula

Za svoj samopregoran i odvažan rad na raznm funkcijama i položajima u JNA, pukovnik Jovan Milošević je dobitnik 3 ordena i 7 medalja. J.Milošević je na dan JNA, 22. decembra 1985.god., upravo dobio visoki prestižni orden „Orden Jugoslovenske zastave sa zlatnom zvezdom na ogrlici“, za koji kaže da mu je najznačajniji i najvažniji. Godine 1995. na Božić, u stanu Jovana Miloševića u Beogradu,  porodično je obeleženo njegovo penzionisanje.

Autor:

Nikola Tasić Cale                                                                                                     Smederevo                                                                       

Dipl.maš.inženjer (U penziji)         23.april  2020                                                                   
Stari Smederevac

Poslednje vesti

Leave a Comment