VRUĆINE I NAJEZDA LEPTIRA “PLAMENAC” I “PAMUKOVA SOVICA” SMANJUJU OVOGODIŠNJI ROD KUKURUZA

Poljoprivredni stručnjaci pomno prate ovih dana stanje kukuruza i pružaju savete poljoprivrednim proizvođačima o tome šta može da se očekuje ukoliko se nastavi period ekstremno visokih dnevnih temperatura. Goran Pavlović, stručnjak za ratarstvo i direktor Poljoprivredno savetodavne i stručne službe Smederevo, ocenio je stanje kukuruza u ovom periodu. “Dugotrajne suše imaće veliki negativan uticaj i na prinos kukuruza. Kukuruz ima neke kritične momente kada su u pitanju potrebe za vlagom, odnosno vodom a takođe i za tmperaturom. Imali smo sreću u određenom periodu metličanja i svilanja, odnosno oprašivanja da nismo imali ovako visoke, pre svega ekstremne temperature, koje su pogubne pre svega na oprašivanje i gde može da dodje i do smanjenja oprašivanja i do 50 procenata.

U tom periodu se pojavljuju i određene bolesti a ima i problema sa insektima. Tu pre svega treba pratiti situaciju na terenu. Našima adekvatnim agrotehničkim merama, možemo da omogućimo biljci da da svoj maksimum u ovakvim uslovima kakvi jesu. U narednom periodu najavljene su ekstremno visoke temperature i do 40 stepeni, što naravno nije prvi put. Imali smo do sada i godine kada je bilo više dana sa ovakvim temperaturama i to u vrlo nezgodnom i nepovoljnom periodu kada je faza oprašivanja, pre svega. Period u narednih mesec dana je takođe bitan zato što smo ocenili da je oprašivanje bilo uspešno i u veoma visokom procentu, međutim vidi se nedostatak vlage u zemljištu i da temperature utiču na kukuruz na taj način što pre svega podgoreva, suše se donji listovi kukuruza. U zavisnosti od lokacije imamo manje ili više izraženu tu pojavu. Za kukuruz je važno da u narednom periodu od mesec dana i temperature budu niže i da imamo bar nešto od padavina koje će omogućiti da bar nešto to zrno koje je oplođeno, bude dobro naliveno.

Kasnije u toku sušenja, odnosno dozrevanja da bude i otpuštanje vlage u nekom vremenskom periodu, nadamo se koji neće biti ekstreman i neće biti nagli, kako bi vlaga prirodno bila otpuštena. To naravno zavisi i od hibrida. U onim delovima Podunavskog regiona, tamo gde su padavine izostale ili su bile smanjene, ili gde je ocednost zemlje bila mnogo veća i zadržavanje vlage u dubljim slojevima manje nego u ravničarskom delu, u slivu reka Morave i Dunava, malo je nepovoljnija situacija. Mi međutim moramo da pratimo na terenu kakava je situacija i da redovno izveštavamo poljoprivredne proizvođače, “ zaključio je Pavlović.

Slavica Stojkić savetodavac za zaštitu bilja u Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Smederevo istakla je da treba zaštiti kukuruz od kukuruznog plamenca, leptira koji leti noću i kada dođe do “pika” kada je reč o brojnosti, njega treba suzbijati. Veća brojnost ove štetočine primećena je u prvoj generaciji, ali s obzirom na to da je veća štetnost u drugoj generaciji, stručnjaci savetuju da ga treba suzbijati, odnosno primeniti mere zaštite, posebno kada je reč o semenskom kukuruzu i šećercu. Ova godina je specifična po velikoj najezdi “plamenca”, ne samo u našem okrugu već i da je na drugim područjima povećana brojnost ovog leptira. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove odlučili da se izvrši tretiranje i merkantilnog kukuruza, naročito zato što je primećen na njihovom mikro i makro ogledu, da ne bi došlo do smanjenja prinosa. Jer, ovaj plamenac, kako objašnjava Stojkićeva, odnosno leptir može da izazove smanjenje prinosa čak i do 25 odsto. Leptir polaže jaja na naličje lista, zatim se izlegu gusenice, koje prvo rešetaju list, pa izgleda kao sačmom prožet, pa zatim se ubušuju u stabljiku, a nakon toga udu i u klip. Stabljika postaje lomljiva i krta iznad mesta gde je ubušeno, što naravno otežava berbu, a zatim i žetvu jer dolazi do lomljenja stabljike.

Ali značajna šteta jeste i na klipu kukuruza, gde se oštećuje zrno a samim tim i gubi kvalitet kukuruza, a na taj način u krajnjem ishodu i prinos se smanjuje. Ta oštećenja su ustvari i ulazna vrata za mnoge gljive koje izazivaju oboljenja, ali i luče mikotoksine. Poznati mikotoksin je aflatoksin, koji posle ograničava upotrebu takvog kukuruza. Kada je kukuruz u ovoj fazi, kakvoj je sada, onda je najbolje da se tretira protiv “plamenca “ dronom ili prskalicama sa visokim klirensom koji ne pravi štete i ne uništava. Ovkva prskalica je samohodna, ima JPS i vrlo dobro vrši tretman zaštite, koji je bezbolan za samu biljku. Osim gusenice kukuruznog plamenca, primetili smo da se nalaze i druge vrste štetočina poput gusenice “pamukove sovice”. To je isto leptir koji napada ne samo kukuruz već i druge povrtarske biljke, a isti slučaj je i sa “plamencem” koji takođe ima i druge hranitelje. Suzbijanje ove štetočine vrši se uspešno preparatom koji ima odlično dejstvo i na položena jaja i na larve ispiljene i one koje će se tek ispiliti, tako da će pokriti više razvojnih stadijuma ove štetočine”, pojasnila je Slavica Stojkić.

Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, a  stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju  stavove organa koji je dodelio sredstva.

Poslednje vesti