Zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Smedereva doneti 22.03.2020.

ZAKLJUČCI SA SASTANKA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE, ODRŽANOG 22.MARTA 2020. GODINE

Sastanak je otvorila dr Jasna Avramović, komandant Gradskog štaba za vanredne situacije. Tema štaba je bila održavanje higijene haustora – ulaza zgrada. Dejan Milenković, član Gradskog veća je upoznao članove stručnog operativnog tima da je izvršena dezinfekcija 250 ulaza zgrada. Takođe je izvršena i dezinfekcija vrata, podova, lifta, stepeništa ka podrumu i stepeništa ka prvom spratu. Dezinfikovana su i pojedina autobuska stajališta. Ostalo je još 120 zgrada za dezinfekciju, a od ponedeljka će se vršiti redovno dezinfikovanje.

Direktor JKP Vodovod, Srđan Stojković je potvrdio da može da dostigne proizvodnju natrijum-hlorida do 1 kg i dostavlja građanima preko mesnih zajednica.

Direktorka JKP Zelenilo i groblja, Violeta Maksimović je obavestila stručno operativni tim da to preduzeće redovno vrši pranje ulica i da poseduje 2 velike i 1 malu cisternu.

ZAKLJUČAK :

Nalaže se gradu Smederevu da kupi određeni broj pumpi (20) za potrebe dezinfekcije zgrada.

Nalaže se gradu Smederevu da kupi određeni broj zaštitnih odela za dezinfekciju.

Na satanku stručno operativne grupe odlučeno je se da se kompletni hodnici zgrada dezinfikuju.

Nalaže se Srđanu Stojkoviću, direktoru JKP Vodovod da dostigne proizvodnju natrijum-hlorida do 1 kg, a da time ne ugrozi primarnu proizvodnju.

Nalaže se Srđanu Stojkoviću, direktoru JKP Vodovod da preko predsednika mesnih zajednica i mesnih kancelarija organizuje raspodelu natrijum-hlorida.

Nalaže se gradu Smederevu da kupi 5 tona soli za proizvodnju natrijum-hlorida.

Nalaže se Brančetu Stojanoviću da u saradnji sa članicom veća za poljoprivredu, Jovanom Lukić, sprovede anketu o tome ko od predsednika mesnih zajednica i mesnih kancelarija može da obezbedi atomizere.


OBAVEŠTENJE O DISTRIBUCIJI SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU DVORIŠTA

Gradski štab za vanredne situacije Grada Smedereva obaveštava građane da će JKP Vodovod u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica i šefovima mesnih kancelarija distribuirati dezinfikaciono sredstvo za dezinfekciju dvorišta.

NAREDBA O ZABRANI BORAVKA U SVIM PARKOVIMA I NA JAVNIM POVRŠINAMA NAMENJENIM ZA REKREACIJU I SPORT

Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva, na svojoj 130. telefonskoj sednici, održanoj 22. marta 2020. godine, doneo je naredbu da se u potpunosti zabranjuje boravak u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport.

RADNO VREME TRGOVINA U SKLADU SA POLICIJSKIM ČASOM

Na osnovu donete odluke koja se odnosi na ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja, trgovci moraju da usklade radno vreme sa policijskim časom koji traje od 17,00 do 05,00 časova.

Poslednje vesti

Leave a Comment