ZAKLJUČCI SA 136. SEDNICE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na 136. sednici Štaba za vanredne situacije grada Smedereva, kojoj je predsedavala komandant gradonačelnica dr jasna Avramović doneto je nekoliko zaključaka. Dr Jasna Avramović je najpre upoznala Štab da je podeljeno 100, 150 i 400 paketa hrane i higijene. 400 paketa je dodeljeno seoskim mesnim zajednicama, a 270 podeljeno, dok je ostalo još 110. Javnim preduzećima se odobrava da koriste zaplenjeno gorivo, u količini od 16 tona, ali samo ako je markirano. Zabranjuje se rad svim pijacama uključujući i mlečnu pijacu. Prodavnice prehrambrenih namirnica, prodavnice higijene, prodavnice HTZ opreme, ribarnice i poljoprivredne apoteke u okviru pijaca mogu da rade. Nalaže se JKP Zelenilo i groblja da i dalje nastavi sa dezinfekcijom ulica natrijum-hipohlorita u koncetraciji 1 prema 9. Nalaže se JKP Vodovod da nastavi distribuciju dezinfekcionih sredstava javnim preduzećima, Domu zdravlja, Bolnici, GSA, JKP Zelenilo i groblja, čime dezinfikuju površine, objekte u njihovoj nadležnosti. Jedan od zaključaka je i da se izvrši raspodela 1000 rukavica volonterima mesnih zajednica i mesnih kancelarija.Poslednje vesti

Leave a Comment