Закључен Посебан бирачки списак националних мањина

Извор: РТВ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог донело је решење о закључењу Посебног бирачког списка националних мањина, објављено је у Службеном гласнику, преноси РТВ.

У решењу се наводи да се утврђује да је у посебном бирачком списку националне мањине за припаднике 19 националних мањина албанске, ашкалијске, бошњацке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, чешке, уписано укупно 454.807 бирача.

Од тога, за припаднике албанске 35.718, ашкалијске 2.813, бошњачке 113.476, бугарске 16.401, буњевачке 7.328, влашке 23.343, грчке 2.744, египатске 3.727, мађарске 116.273, немачке 2.328, пољске 317, ромске 65.372, румунске 20.704, русинске 7.245, руске 3.075, словачке 27.502, словеначке 2.522, украјинске 2.432, чешке 1.487.

Ови бирачи остварују бирачко право на непосредним изборима за чланове националних савета, расписаним за 13. новембар 2022. године.

Утврђује се да је у посебном бирачком списку националне мањине за припаднике четири националне мањине горанске, македонске, хрватске, црногорске, уписано укупно 451.10 бираца, а од тога за припаднике горанске 636, македонске 9.236, хрватске 23.099, црногорске 12.139.

Ови бирачи не остварују бирачко право на непосредним изборима за цланове националних савета расписаним за 13. новембар 2022. године, већ чланове националних савета бирају путем електорске скупштине.

Законом о националним саветима националних мањина прописано је да министарство у чијем делокругу су послови људских и мањинских права закључује посебан бирачки списак 15 дана пре одржавања избора и реааењем утврђује укупан број бирача за сваку националну мањину, као и број бирача по бирачким местима, и то укупно за свако бирачко место и разврстано по националним мањинама.

Министарство објављује решење о закључењу посебног бирачког списка у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од 24 цаса од доношења решења и доставља га Републичкој изборној комисији.

Прописано је да Републичка изборна комисија одређује бирачка места и објављује их у „Службеном гласнику Републике Србије”, најкасније 20 дана пре одржавања избора, пише у решењу које је објављено у Службеном гласнику

Poslednje vesti