13 MILIONA DINARA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Gradsko veće grada Smedereva, na 155. sednici  donelo je Odluku o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva  u 2019. godini.

 

Tako će gradska kasa  učestvovati  u sufinansiranju programa u oblasti socijalne zaštite za 17 udruženja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva. Za tu namenbu  planirana su sredstva  u ukupnom iznosu od 13 miliona  dinara. Najviše para dobili su  Gradska organizacija Saveza slepih Srbije Smederevo  million i 103 hiljade, zatim  Gradska  organizacija  gluvih i nagluvih  million  i  83 hiljade  dinara. Po million i 22 hiljade  dobili su  Društvo za cerebralnu i dečju paralizu  i Centar za samostalni život osoba sa invalidetetom. Identičan iznos 982 hiljade dinara  ide i za  Udruženje paraplegičara Smederevo  i Organizaciju osoba sa amputiranim ekstremitetima. Nešto manje para leći će  i  na račune  Udruženja  za pomoć MNRO Smederevo  901  hiljadu dinara i  Međuopštinskog  udruženja distrofičara Smederevo   911 hiljada  dinara.

Za rad I prgramske  aktivnosti  Društva  za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva    opredeljeno  je  880 hiljada  dinara, dok će Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo  dobiti  789 hiljada  dinara.

Iz budžeta grada sufinansira se I  rad  Udruženja  ratnih i mirnodopskih vojnih invalida grada Smedereva   sa   607 hiljad a  dinara, ali I  planske aktivnosti  Udruženja  distrofičara grada Smedereva „Bolji život”  sa  587 hiljada  dinara.    

                             ,

 Udruženje slepih-slabovidih „Sveti vid” grada Smedereva biće finansijski podržano  sa   506 hiljada dinara.  Po 445 hiljada dobiće Gradska  organizacija  invalida rada Smederevo i Udruženje RVI grada Smedereva svih ratova.                                                           i                                          

Gradska organizacija civilnih invalida rata dobila je sredstva u iznosu od      404 hiljade  dinara, a Udruženje roditelja i staratelja dece i omladine sa hendikepom Smederevo   323.987  dinara.  

   

Prema  Odluci Gradskog veća,  sredstva  će se  prenositi   udruženjima osoba sa invaliditetom  kao mesečne aproprijacije, koje  će biti realizovane na nivou realizacije budžeta grada Smedereva u tom mesecu. Nerealizovana sredstva tokom 2019. godine neće se prenositi kao obaveza u 2020. godini.

Poslednje vesti

Leave a Comment