OVČARSTVO NAPREDUJE ZAHVALJUJUĆI SUBVENCIJAMA DRŽAVE

Neretko smo u prilici da pročitamo naslove koji ukazuju na stagnaciju stočnog fonda u Srbiji. Međutim priča koja sledi biće drugačija. Činjenica je da se broj ovaca u poslednjih nekoliko godina u Srbiji povećava. Osim retkih i autohtonih sorti koje se čuvaju u pojedinim krajevima, sve više je stada sa kvalitetnim mesnatim i mlečnim rasama ovaca, a ima i mladih ljudi koji svoj interes pronalaze u ovčarstvu. Većina stočara koji počinju da se bave ovčarstvom iz godine u godinu povećavaju broj grla, naročito priplodnih. Jedan od razloga, a i najvažniji…