AKTUELNI PODSTICAJI   ZA NABAVKU  STOKE I ZA  PREMIJU OSIGURANJA  U RATARSKOJ I STOČARSKOJ  PROIZVODNJI

Podsticaj koji je aktuelan  i za koji poljoprivredni proizvođači imaju  još pola meseca da  konkurišu,  odnosi  se na kupovinu priplodnih grla stoke. Grla koja su predmet ovog podsticaja moraju biti kvalitetna priplodna grla – takozvana. umatičena grla.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva Upravi za agrarna plaćanja. Uz zahtev se podnosi dokumentacija koja potvrđuje da je investicija realizovana, potvrde da ne postoje dugovanja  za porez, a tu je i dokumentacija koja je dokaz da su u pitanju zdrava, kvalitetna priplodna grla.
Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih grla.

Kod goveda u pitanju su:
– junice tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca
– junice mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec
– i bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca.
Kod ovaca i koza predmet podsticaja su grla (i muška i ženksa) uzrasta od šest do 18 meseci.
Kod svinja predmet podsticaja su nazimice uzrasta do 10 meseci , suprasne nazimice od osam do 12 meseci i nerastovi uzrasta do 10 meseci .
Takođe, ovaj podsticaj se može ostvariti i za nabavku pčelinjih matica.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.
Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je investicija, odnosno nabavka grla koje je predmet zahteva, realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje. Rok za podnošenje zahteva je 15. oktobar. Za kupovinu kvalitetnih priplodnih junica postoji mogućnost nabavke sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču.
Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 50 ili 65% ukoliko se gazdinstvo  nalazi na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (takozvanim  marginalnim područjima).
Važno je napomenuti da se ovaj podsticaj može ostvariti i u slučaju da je nabavka grla izvršena na drugom poljoprivrednom gazdinstvu koje je upisano u Registar  poljoprivrednih gazdinstava.
Sve potrebne informacije i svu pomoć koja je potrebna za izradu i podnošenje zahteva poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u PSSS  Smederevo.

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu  zahteva za ostvarivanje prava  na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih rasada, rasadnika i  životinja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova,višegodišnjih zasada,rasadnika i životinja, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres.

Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava i uslov da je kod društva za osiguranje osigurao:

1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa (ratarske kulture – žitarice i industrijsko bilje, povrtarske kulture; voćarske kulture, vinova loza i hmelj);

2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza. Maksimalni iznosi podsticaja su:

1.                       za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara

2.                       za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara

3.                       za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara

4.                       za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara

5.                       za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine.

Uz zahtev se podnosi overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu o osiguranju izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, a  stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju  stavove organa koji je dodelio sredstva.

Poslednje vesti